Vài album mới nhất
Uống Nước Nhớ Nguồn
Tôi Sống Mãi
Đi Với Tôi
 
Những albums Tân Nhạc khác
Anh và Tôi
Bạn Ơi
Chung Sống Hòa Bình
Dâng Lên Thầy
Dấu Kỷ Niệm
Dũng Hành
Duyên Lành
Duyên Lành Tự Thức
Đường Đi Thật
Đường Về Thiên Thai
Giáng Trần
Hãy Nhắc Cho Nhau
Hoa Vô Vi
Hoa Vô Vi 2
Hồi Sinh Sum Vầy
Hội Tụ Vinh Quang
Hồn Thiêng
Khí Giới Tình Thương
Kiếp Người
Lời Thầy
Lục Căn Lục Trần
Mẹ Hiền Yêu Dấu
Nhạc Khúc Không Gian
Nhớ Thương Thầy
Nỗi Lòng Du Tử
Ô Hê! Kỷ Nguyên Di Lạc
Tha Thứ & Thương Yêu
Thiền Ca Frankfurt 1995
Thiên Địa Nhân
Thiên Địa Nhân 2
Tiếng Trống Dựng Xây
Tiếng Trống Đại Đồng
Tình
Tình Đạo
Tình Mẹ Âu Yếm
Tình Trời Tận Độ
Tình Yêu Sống Động
Tôi Tầm Tôi
Trần Gian
Xứ Tôi
Xuân Di Lạc
Yêu Cha
 
Hương Giang
Tải về máy:
Âu Á Tương Hội:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
[Ca khúc trước]  [Ca khúc kế tiếp]  [Cả album]
Lời của ca khúc:
ÂU Á TƯƠNG HỘI
Thơ: Lương Sĩ Hằng
Nhạc: Quách Vĩnh Thiện

Bao la lớn rộng ngày nay đến
Tụ hợp chung vui rõ Đạo Đời
Âu Á qui hồi tâm tự thức
Cùng chung học hỏi ý tâm nền

Tâm nền rõ pháp bề trên
Ân ban tận độ chẳng quên đường về
Tự mình thức giác chẳng mê
Hồn mình phân giải hương quê nơi hồn
Điển thanh phát triển sanh tồn
Hành trình nhịn nhục giữ hồn lo tu
Bình tâm thực hiện ngao du
Trì tâm học hỏi an vui cảnh đời
Hồn thời dứt khoát đến nơi
Trời ban tình đẹp hợp thời cộng tu
Chẳng còn tính toán tiền xu
Xa gần cũng vậy cũng tu tiến hoài

Sửa mình tiến hoá chẳng sai
Nam Mô Lục Tự niệm hoài không ngưng
Nhớ Trời chẳng có người dưng
Cùng chung một cội cảm ưng luật Trời
Giữ tâm thanh tịnh hợp thời
Á Âu là một do Trời ân ban
Càn khôn vũ trụ pháp tràng
Chàng nàng học hỏi chàng nàng tiến thân.
Bài thơ liên hệ: Âu Á Tương Hội
 
 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: