Vài album mới nhất
Uống Nước Nhớ Nguồn
Tôi Sống Mãi
Đi Với Tôi
 
Những albums Tân Nhạc khác
Anh và Tôi
Bạn Ơi
Chung Sống Hòa Bình
Dâng Lên Thầy
Dấu Kỷ Niệm
Dũng Hành
Duyên Lành
Duyên Lành Tự Thức
Đường Đi Thật
Đường Về Thiên Thai
Giáng Trần
Hãy Nhắc Cho Nhau
Hoa Vô Vi
Hoa Vô Vi 2
Hồi Sinh Sum Vầy
Hội Tụ Vinh Quang
Hồn Thiêng
Khí Giới Tình Thương
Kiếp Người
Lời Thầy
Lục Căn Lục Trần
Mẹ Hiền Yêu Dấu
Nhạc Khúc Không Gian
Nhớ Thương Thầy
Nỗi Lòng Du Tử
Ô Hê! Kỷ Nguyên Di Lạc
Tha Thứ & Thương Yêu
Thiền Ca Frankfurt 1995
Thiên Địa Nhân
Thiên Địa Nhân 2
Tiếng Trống Dựng Xây
Tiếng Trống Đại Đồng
Tình
Tình Đạo
Tình Mẹ Âu Yếm
Tình Trời Tận Độ
Tình Yêu Sống Động
Tôi Tầm Tôi
Trần Gian
Xứ Tôi
Xuân Di Lạc
Yêu Cha
 
Tố Hà
Tải về máy:
Thanh Tịnh 85:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
[Ca khúc trước]  [Ca khúc kế tiếp]  [Cả album]
Lời của ca khúc:
THANH TỊNH '85
Thơ: Lương Sĩ Hằng
Nhạc: Quách Vĩnh Thiện

Đại Hội chung vui chiến sĩ hoà
Tham thiền thanh tịnh tưởng tình cha
Qui nguyên cơ đạo lòng thanh thoát
Học hỏi hành thông tự bước qua

Bước qua nghịch cảnh học hoà
Thương yêu tha thứ mới là người ngoan
Bình tâm thanh tịnh tự bàn
Càn khôn chuyển hoá khai màn thức tâm
Thực hành tự thức nguyên âm
Trong không mà có tự tầm đường đi
Cha Trời sắp đặt uy nghi
Tu hành tự thức tâm thì cảm an

Từ đời qua đạo chuyển sang
Quân bình tự thức pháp quang đạt thành
Tình thương huynh đệ hợp thành
Đồng hành đồng tiến hóa sanh hai chiều
Tự mình tái xét đạt siêu
Qui y chơn pháp đạt nhiều thức tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Vô cùng học hỏi vô cùng cảm minh

Thực hành mới rõ chơn tình
Cha ban mùi đạo tâm linh hợp hòa
Tự mình thực hiện thật thà
Qui không tự đạt rõ cha trên Trời
Bước qua nghịch cảnh học hòa
Thương yêu tha thứ mới là người ngoan
Thế gian lắm lý lắm lời
Thực hành trong khổ tự rời đấu tranh.
Bài thơ liên hệ: Thanh Tịnh (1985)
 
 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: