Vài album mới nhất
Uống Nước Nhớ Nguồn
Tôi Sống Mãi
Đi Với Tôi
 
Những albums Tân Nhạc khác
Anh và Tôi
Bạn Ơi
Chung Sống Hòa Bình
Dâng Lên Thầy
Dấu Kỷ Niệm
Dũng Hành
Duyên Lành
Duyên Lành Tự Thức
Đường Đi Thật
Đường Về Thiên Thai
Giáng Trần
Hãy Nhắc Cho Nhau
Hoa Vô Vi
Hoa Vô Vi 2
Hồi Sinh Sum Vầy
Hội Tụ Vinh Quang
Hồn Thiêng
Khí Giới Tình Thương
Kiếp Người
Lời Thầy
Lục Căn Lục Trần
Mẹ Hiền Yêu Dấu
Nhạc Khúc Không Gian
Nhớ Thương Thầy
Nỗi Lòng Du Tử
Ô Hê! Kỷ Nguyên Di Lạc
Tha Thứ & Thương Yêu
Thiền Ca Frankfurt 1995
Thiên Địa Nhân
Thiên Địa Nhân 2
Tiếng Trống Dựng Xây
Tiếng Trống Đại Đồng
Tình
Tình Đạo
Tình Mẹ Âu Yếm
Tình Trời Tận Độ
Tình Yêu Sống Động
Tôi Tầm Tôi
Trần Gian
Xứ Tôi
Xuân Di Lạc
Yêu Cha
 
Mỹ Dung
Tải về máy:
Vạn Vật Thái Bình:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
[Ca khúc trước]  [Ca khúc kế tiếp]  [Cả album]
Lời của ca khúc:
VẠN VẬT THÁI BÌNH
Thơ: Lương Sĩ Hằng
Nhạc: Quách Vĩnh Thiện

Đại Hội vui tươi đón bạn hiền
Năm châu bốn bể thức giao duyên
Tình thương sống động từ tâm tiến
Biến cải đời nay hiếu với hiền

Hiếu hiền chân lý tự xuyên
Bàn vui học hỏi tạo duyên thế tình
Vượt đời qua đạo tự minh
Tình thương sống động tự mình cảm vui

Càn khôn vũ trụ rèn trui
Tâm linh tiến hóa bùi ngùi tiêu tan
Mỗi năm mỗi hội mỗi bàn
Chơn tâm thanh tịnh cảm an đời đời

Thương yêu tha thứ nơi nơi
Giúp người đau khổ mở lời nhủ khuyên
Tự mình thức giác chẳng phiền
Bền tâm vững chí nối liền căn cơ

Triển khai từ phút từ giờ
Vui hòa là một thiên cơ hợp bàn
Chẳng còn ngăn cách lầm than
Qui y chơn pháp rõ ràng hơn xưa

Thiên đàng rưới pháp như mưa
Tâm người đón nhận mới vừa lòng Cha
Chung vui học nhẫn học hòa
Tình người vạn vật cũng là tiến thôi.
Bài thơ liên hệ: Vạn Vật Thái Bình
 
 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: