Vài album mới nhất
Uống Nước Nhớ Nguồn
Tôi Sống Mãi
Đi Với Tôi
 
Những albums Tân Nhạc khác
Anh và Tôi
Bạn Ơi
Chung Sống Hòa Bình
Dâng Lên Thầy
Dấu Kỷ Niệm
Dũng Hành
Duyên Lành
Duyên Lành Tự Thức
Đường Đi Thật
Đường Về Thiên Thai
Giáng Trần
Hãy Nhắc Cho Nhau
Hoa Vô Vi
Hoa Vô Vi 2
Hồi Sinh Sum Vầy
Hội Tụ Vinh Quang
Hồn Thiêng
Khí Giới Tình Thương
Kiếp Người
Lời Thầy
Lục Căn Lục Trần
Mẹ Hiền Yêu Dấu
Nhạc Khúc Không Gian
Nhớ Thương Thầy
Nỗi Lòng Du Tử
Ô Hê! Kỷ Nguyên Di Lạc
Tha Thứ & Thương Yêu
Thiền Ca Frankfurt 1995
Thiên Địa Nhân
Thiên Địa Nhân 2
Tiếng Trống Dựng Xây
Tiếng Trống Đại Đồng
Tình
Tình Đạo
Tình Mẹ Âu Yếm
Tình Trời Tận Độ
Tình Yêu Sống Động
Tôi Tầm Tôi
Trần Gian
Xứ Tôi
Xuân Di Lạc
Yêu Cha
 
Bạch Thảo & Kim Tuấn
Tải về máy:
Chấn Động Lục Tự Di Đà:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
[Ca khúc trước]  [Ca khúc kế tiếp]  [Cả album]
Lời của ca khúc:
CHẤN ĐỘNG LỤC TỰ DI ĐÀ
Nhạc & Lời: Quách Vĩnh Thiện

Di Ðà sáu chữ nhớ ơn sâu
Công phu ráng luyện giúp thân mình
Nam Mô A Di Ðà Phật
Nam Mô A Di Ðà Phật
Nam Mô A Di Ðà Phật

NAM, thật phương Nam Lửa Bính Ðinh
MÔ, chỉ rõ vật vô hình
A,Tiên Thiên Thận Thủy Bắc Phương Nhâm Quý
DI, giữ bền chặt Tinh Khí Thần
ÐÀ, sắc vàng trùm khắp cả
PHẬT, thanh tịnh ở nơi mình

Di Ðà sáu chữ giúp thân an
Biệt niệm tâm an ít giận hờn
Nam Mô A Di Ðà Phật
Nam Mô A Di Ðà Phật
Nam Mô A Di Ðà Phật

NAM, thật phương Nam Lửa Bính Ðinh
MÔ, chỉ rõ định luật Sanh Trụ Hoại Diệt
A, Tiên Thiên Thận Thủy Bắc Phương Nhâm Quý
DI, giữ bền chặt Tinh Khí Thần
ÐÀ, sắc vàng trùm khắp cả
PHẬT, thanh tịnh ở nơi mình.
 
 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: