Vài album mới nhất
Uống Nước Nhớ Nguồn
Tôi Sống Mãi
Đi Với Tôi
 
Những albums Tân Nhạc khác
Anh và Tôi
Bạn Ơi
Chung Sống Hòa Bình
Dâng Lên Thầy
Dấu Kỷ Niệm
Dũng Hành
Duyên Lành
Duyên Lành Tự Thức
Đường Đi Thật
Đường Về Thiên Thai
Giáng Trần
Hãy Nhắc Cho Nhau
Hoa Vô Vi
Hoa Vô Vi 2
Hồi Sinh Sum Vầy
Hội Tụ Vinh Quang
Hồn Thiêng
Khí Giới Tình Thương
Kiếp Người
Lời Thầy
Lục Căn Lục Trần
Mẹ Hiền Yêu Dấu
Nhạc Khúc Không Gian
Nhớ Thương Thầy
Nỗi Lòng Du Tử
Ô Hê! Kỷ Nguyên Di Lạc
Tha Thứ & Thương Yêu
Thiền Ca Frankfurt 1995
Thiên Địa Nhân
Thiên Địa Nhân 2
Tiếng Trống Dựng Xây
Tiếng Trống Đại Đồng
Tình
Tình Đạo
Tình Mẹ Âu Yếm
Tình Trời Tận Độ
Tình Yêu Sống Động
Tôi Tầm Tôi
Trần Gian
Xứ Tôi
Xuân Di Lạc
Yêu Cha
 
Tố Hà
Tải về máy:
Hùng Vĩ Giao Liên:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
[Ca khúc trước]  [Ca khúc kế tiếp]  [Cả album]
Lời của ca khúc:
HÙNG VĨ GIAO LIÊN
Thơ: Lương Sĩ Hằng
Nhạc: Quách Vĩnh Thiện

Hùng, Hùng Vĩ Giao Liên
Hùng, Hùng Vĩ Giao Liên
Hùng, Hùng Vĩ Giao Liên
Đón chào

Đất Trời sáng tạo triền miên
Tranh trời tốt đẹp cảm giao đón chào
Giao liền tâm thức giao liên
Trời cao bể rộng triền miên thực hành
Từ trong đáy biển thấp cao
Cá thời to lớn lội mau hơn nguời
Dù cho tuyết trắng vẫn tươi
Trong vòng trật tự người người cảm giao

Thật là hùng vĩ trước sau
Người tu lại được đổi trao chơn tình
Nằm trong ý đẹp tình xinh
Trời ban thanh khí tự nghênh đón chào
Đâu dè đã có thuở nào
Dày công tận độ nơi nào cũng thông
Thực hành khai triển một vòng
Quí yêu cảnh thật tái tòng lo tu

Hiểu Trời hiểu Phật chẳng mù
Uy nghi tận độ an du phần hồn
Vạn linh phát triển sanh tồn
Khai thông trí tuệ ôn tồn cảm thông
Tự mình cảm thức ngoài trong
Một lòng xây dựng một lòng giải thông
Hướng tâm tự giác thiên tòng
Về nơi thanh tịnh một lòng tự tu.
 
 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: