Vài album mới nhất
Uống Nước Nhớ Nguồn
Tôi Sống Mãi
Đi Với Tôi
 
Những albums Tân Nhạc khác
Anh và Tôi
Bạn Ơi
Chung Sống Hòa Bình
Dâng Lên Thầy
Dấu Kỷ Niệm
Dũng Hành
Duyên Lành
Duyên Lành Tự Thức
Đường Đi Thật
Đường Về Thiên Thai
Giáng Trần
Hãy Nhắc Cho Nhau
Hoa Vô Vi
Hoa Vô Vi 2
Hồi Sinh Sum Vầy
Hội Tụ Vinh Quang
Hồn Thiêng
Khí Giới Tình Thương
Kiếp Người
Lời Thầy
Lục Căn Lục Trần
Mẹ Hiền Yêu Dấu
Nhạc Khúc Không Gian
Nhớ Thương Thầy
Nỗi Lòng Du Tử
Ô Hê! Kỷ Nguyên Di Lạc
Tha Thứ & Thương Yêu
Thiền Ca Frankfurt 1995
Thiên Địa Nhân
Thiên Địa Nhân 2
Tiếng Trống Dựng Xây
Tiếng Trống Đại Đồng
Tình
Tình Đạo
Tình Mẹ Âu Yếm
Tình Trời Tận Độ
Tình Yêu Sống Động
Tôi Tầm Tôi
Trần Gian
Xứ Tôi
Xuân Di Lạc
Yêu Cha
 
Phạm Vinh & Châu Phố
Tải về máy:
Hồi Sinh Sum Vầy:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Đạo Đời Sáng Trong:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Hỡi Người Đời:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Duyên Lành:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Nguyện Mãi Sum Vầy:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Trí Tâm An:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Tiếng Trống Đại Đồng:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Thiền Hành:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Sống Tu Thiền:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Đóa Hoa Tình Thương:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Giã Từ Sân Si:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Nước Chảy Xuôi Dòng:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Nước Việt Nam:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Giây Phút Tuyệt Vời:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Vui Hát Thiền Ca:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]

Nếu muốn nhận audio CD của album này, xin liên lạc về vovimusic@vovilibrary.net.

 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: