1. Khoá Học Kinh A Di Đà - Cuốn 1
  01-01-1986 - Melbourne (19860101L3) - Nguyễn t Xuân An.
2. Tình Yêu Siêu Thoát
  06-08-1984 - Amphion les Bains (19840806L2) - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng số 1150-1154 và nhóm VVL
3. Nhân Sinh Quan và Vô Vi Quan - Cuốn A
  22-02-1981 - Montreal (19810222L1) - Cao Ngọc Hương
4. Vấn Ðạo Tại TÐ Bothell
  10-01-1984 - Seattle (19840110L1) - Quế Anh. Mai Phương và Bạch Liên duyệt lại
5. Mẫu Ái - Kỳ 184
  21-09-1974 - Sài Gòn (19740921L4) - Tuần Báo QHTN số 28
6. Phong Phú Hóa, Bần Cùng Hóa - Cuốn B
  16-05-1981 - Montreal (19810516L1) - Ngọc Thủy và NBL chép, Vân Khanh duyệt lại
7. TV Vĩ Kiên - Khóa Khai Triển Nguyên Lý "Nam Mô A Di Đà Phật" 3 - Cuốn B2
  15-08-1994 - Cedar Pines Park (19940815Q4) - Phan Thanh Bảo. VK duyệt lại.
8. TV Vĩ Kiên - Khóa Khai Triển Nguyên Lý "Nam Mô A Di Đà Phật" 3 - Cuốn B1
  15-08-1994 - Cedar Pines Park (19940815Q3) - Phan Thanh Bảo. VK duyệt lại.
9. TV Vĩ Kiên - Khóa Khai Triển Nguyên Lý "Nam Mô A Di Đà Phật" 2 - Cuốn A
  15-08-1994 - Cedar Pines Park (19940815Q1) - Phan Thanh Bảo chép. HN duyệt lần 1. VK duyệt lần 2.
10. Tu Thiền Dưỡng Sinh
  27-06-1982 - San Jose (19820627L1) - Hoàng Thế Anh. Xuân-An duyệt lại
11. Giảng Tại Hawaii
  25-07-1982 - Honolulu (19820725L1) - Hoàng Thế Anh. Xuân An duyệt lại
12. TÐ Melbourne, Khóa "Chơn Lý Tu Học" - Cuốn 9AB
  02-04-1988 - Melbourne (19880402L1) - Nguyễn Thị Trọn. QA duyệt lần 1. VK duyệt lần 2
13. Ðức Thầy Thuyết Trình Phương Pháp Công Phu
  27-11-1981 - Paris (19811127L1) - Nguyễn t Xuân An.
14. Thầy Tám Ðọc và Giảng "Sấm Tu Hành" - Cuốn A
  27-01-1973 - Sài Gòn (19730127L6) - Huy Quang chép. HN duyệt lần 1. VK duyệt lần 2
15. Giảng Tại Việt Nam 1973
  10-02-1973 - Sài Gòn (19730210L2) - Huy Quang chép - HN duyệt lần 1- VK duyệt lần 2
của tổng cộng 439 tài liệu.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Truy cập kiểu chi tiết
Tựa:
Tác giả:
Địa danh:
Tháng/Năm: /   đến   /
Trong dịp:
Dạng media:
ItemID:
 
Chỉ tìm những tài liệu có audio đầy đủ.
Chỉ tìm những tài liệu có bài chép.
   (Xin dùng kiểu chữ Unicode.)