Tựa : Giảng Tại Sài Gòn 1974 - Cuốn 20
Tác giả : Lương Sĩ Hằng   (25-05-1974)
Chép băng : Tuần Báo Quy Hội Tình Người - số 14
 
an image
 
 
Giảng Tại Sài Gòn 1974 - Cuốn 20
 
 
 
 
Ghi Chú:
Chủ trương của Thư Viện là chép đúng hoàn toàn như nội dung trong audio. Mặc dầu các bài chép ở đây đã được chép và duyệt lại cẩn thận, với hết khả năng hiện tại của Nhóm Thực Hiện Thư Viện và các bạn cộng tác, nhưng chắc sẽ không tránh khỏi mọi sai sót. Kính xin quý bạn đạo liên lạc và cho biết những sai sót ngoài ý muốn, nếu gặp phải, để giúp kho tàng chung này của chúng ta ngày càng chính xác. Chân thành cảm ơn quý bạn đạo.
Tìm:
>> Advanced Search