Giảng bởi : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng
Ngày : 22-02-1981
Địa danh : Montreal, Quebec, Canada
Trong dịp : Sinh hoạt thiền đường
>> wide display >>
Downloads : [mp3]
Bài chép : [đọc trên mạng]
Các file phụ : (chưa có)
Đề tài/Tóm tắt :
Giảng tại Thiền đường Saint Andre, Montreal
Hướng dẫn cách dùng
 
Coc Thay at TV00
 
 
Xem thêm:   Audio   Video   Sách báo   Bài chép
 
Tìm:
>> Advanced Search