Kính chào quý vị. Thư Viện Vô Vi là nơi thâu thập, bảo tồn, và phổ biến các tài liệu thực hành căn bản của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, cùng những bài thuyết pháp và đàm đạo quý báu của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần HậuThiền Sư Lương Sĩ Hằng.

Một đoạn video mới đây
Loading the player...
(Đức Thầy Thăm Trụ Sở 09-03-2006)
 
small icon
Vài bài chép mới
writepad20x13 icon TV Hai Không, Khóa "Bi Trí Dũng" - 4
writepad20x13 icon Giảng Tại Palawan Kỳ 05/03/1983 - B
writepad20x13 icon Giảng Tại Palawan Kỳ 05/03/1983 - A
writepad20x13 icon Ðàm Ðạo Mountain View / Viếng Thiên Lý Bửu Tòa Đàn Cơ Cao Đài
writepad20x13 icon Bruxelles - Đưa Châm Cứu Về Đạo - 3
writepad20x13 icon Bruxelles - Đưa Châm Cứu Về Đạo - 2
writepad20x13 icon Bruxelles - Đưa Châm Cứu Về Đạo - 1
writepad20x13 icon Dallas Luận Đàm Với Bác Sĩ Thần Kinh
  ... để xem thêm >>
 
small icon
Album thiền ca mới
AlbumArtSmall
Chuyện Chúng Mình
AlbumArtSmall
Khổ Đời Sinh Đạo
AlbumArtSmall
Uống Nước Nhớ Nguồn
AlbumArtSmall
Tôi Sống Mãi
Hò Khai Mạc

... xem thêm ở Trang Thơ >>

 
small icon
Vấn Đáp Tu Học
Hỏi: Con làm Pháp Luân con thấy mười hai người con nít múa bông cho con. Khi con xuất hồn ra, con ngồi chỗ cảnh nào con không biết mà thấy mười...
Đáp:
... người ta mừng đó! Người ta đón mừng người tu. Người ta đón mừng người tu, biết không? Còn không rồi con không thức tâm, con sa lầy, người ta mất....

... xem thêm trong Trang Vấn Đáp >>

 
small icon
Cộng đồng Vô Vi quốc tế
Quý vị có thể tham khảo nhiều thông tin khác, chẳng hạn như các Tuần Báo, các kênh YouTube, 'chat room', và các địa chỉ liên lạc của Cộng Đồng Vô Vi Quốc Tế >>
Những tự thuật của một số hành giả Vô Vi về hành trình và kết quả tu tập.
Một số thư từ trên đường hoằng pháp của thiền sư và bạn đồng hành.
Một bộ sưu tập bài giảng MP3 audio với chất lượng âm thanh cao.
Sydney   clockpng  Sài Gòn   clockpng  Paris   clockpng  New York   clockpng  Los Angeles
Tìm: