Kính chào quý vị. Thư Viện Vô Vi là nơi thâu thập, bảo tồn, và phổ biến các tài liệu thực hành căn bản của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, cùng những bài thuyết pháp và đàm đạo quý báu của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần HậuThiền Sư Lương Sĩ Hằng.

Một đoạn video mới đây
Loading the player...
(Đức Thầy Thăm Trụ Sở 09-03-2006)
 
small icon
Vài bài chép mới
writepad20x13 icon TĐ Inglewood - Luận Đàm - 2
writepad20x13 icon Giảng Cho Triệu Hòa, Anh Chị NH Ánh, và TB Trường - B
writepad20x13 icon Luận Đàm Về Hào Quang 1
writepad20x13 icon Vui Xuân 1 - Spring 1 (English) - AB
writepad20x13 icon ÐHVV Kỳ 5: Vancouver - Hậu Ðại Hội - Qui Thức Và Thanh Tịnh - 3A
writepad20x13 icon Minh Giải Thực Hành - B
writepad20x13 icon Giảng Tại Việt Nam 1972 - 10
writepad20x13 icon Giảng Tại Hội Kỳ Lão Việt Nam: Lối Thoát Của Nhân Sanh
  ... để xem thêm >>
 
small icon
Album thiền ca mới
AlbumArtSmall
Chuyện Chúng Mình
AlbumArtSmall
Khổ Đời Sinh Đạo
AlbumArtSmall
Uống Nước Nhớ Nguồn
AlbumArtSmall
Tôi Sống Mãi
Giận Chồng

... xem thêm ở Trang Thơ >>

 
small icon
Vấn Đáp Tu Học
Hỏi: Thầy vừa giảng về cái Pháp Luân Thường Chuyển của Càn Khôn Vũ Trụ, Thầy có thể giải thích cho chúng con rõ thêm về cái nhịp thở của...
Đáp:
Nhịp thở của Càn Khôn Vũ Trụ là nó đi xuống để móc lên. Đi như vầy nè, nó đi như vầy, nó chạy như vầy nè. Thì cái của chúng ta cũng là từ ở đây...

... xem thêm trong Trang Vấn Đáp >>

 
small icon
Cộng đồng Vô Vi quốc tế
Quý vị có thể tham khảo nhiều thông tin khác, chẳng hạn như các Tuần Báo, các kênh YouTube, 'chat room', và các địa chỉ liên lạc của Cộng Đồng Vô Vi Quốc Tế >>
Những tự thuật của một số hành giả Vô Vi về hành trình và kết quả tu tập.
Một số thư từ trên đường hoằng pháp của thiền sư và bạn đồng hành.
Một bộ sưu tập bài giảng MP3 audio với chất lượng âm thanh cao.
Sydney   clockpng  Sài Gòn   clockpng  Paris   clockpng  New York   clockpng  Los Angeles
Tìm: