Kính chào quý vị. Thư Viện Vô Vi là nơi thâu thập, bảo tồn, và phổ biến các tài liệu thực hành căn bản của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, cùng những bài thuyết pháp và đàm đạo quý báu của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần HậuThiền Sư Lương Sĩ Hằng.

Một đoạn video mới đây
Loading the player...
(TV Quy Thức - Khóa "Thanh Tịnh")
 
small icon
Vài bài chép mới
writepad20x13 icon Tại Ðài Truyền Hình Paragon - Phương Pháp Công Phu - B
writepad20x13 icon Giảng Tại Việt Nam - Ngày 20 Tháng 5, 1972
writepad20x13 icon TV Hai Không, Khóa Học: Khoá 1 - 1
writepad20x13 icon Lễ Khánh Thành TV Nhẫn Hòa
writepad20x13 icon Giảng Cho Chị Triêm, Anh Tôn Thất Y
writepad20x13 icon Nhân Gian Du Ký - Ý Chỉ, Hồi 1, 2, 3 - 1
writepad20x13 icon Hành Luật Chơn Giác
writepad20x13 icon Tham Dục Của Cơ Tạng - 1
  ... để xem thêm >>
 
small icon
Album thiền ca mới
AlbumArtSmall
Chuyện Chúng Mình
AlbumArtSmall
Khổ Đời Sinh Đạo
AlbumArtSmall
Uống Nước Nhớ Nguồn
AlbumArtSmall
Tôi Sống Mãi
Hát Lên Cho Vui

... xem thêm ở Trang Thơ >>

 
small icon
Vấn Đáp Tu Học
Hỏi: Thầy có giảng là có khi Thầy thuyết pháp, thì có những bậc chư tiên ở bên trên đến nghe. Những chư vị đó đã được Thầy mời đến,...
Đáp:
Có một số tự do đến nghe, và có một số tới hỗ trợ, giúp đỡ cho bạn đạo Vô Vi, và ban chiếu. Nhiều câu hỏi họ nghe không hiểu, rồi một chập...

... xem thêm trong Trang Vấn Đáp >>

 
small icon
Cộng đồng Vô Vi quốc tế
Quý vị có thể tham khảo nhiều thông tin khác, chẳng hạn như các Tuần Báo, các kênh YouTube, 'chat room', và các địa chỉ liên lạc của Cộng Đồng Vô Vi Quốc Tế >>
Những tự thuật của một số hành giả Vô Vi về hành trình và kết quả tu tập.
Một số thư từ trên đường hoằng pháp của thiền sư và bạn đồng hành.
Một bộ sưu tập bài giảng MP3 audio với chất lượng âm thanh cao.
Sydney   clockpng  Sài Gòn   clockpng  Paris   clockpng  New York   clockpng  Los Angeles
Tìm: