Mẫu Ái - Kỳ 99

----- oOo -----

Nói năng đi đứng ôn tồn
Người tu phải tỉnh chơn ngôn dung hòa
Chớ nên mở miệng lô la
Dưỡng nuôi tà khí tâm tà khó yên.

Cảnh vật ở trước mặt đều động loạn theo định luật hóa hóa sanh sanh. Nếu ta không sớm lo tu tịnh thì nội tâm sẽ lại càng tối tăm. Đối với gia đình vợ con, nếu ta không dùng thiện pháp để hòa giải lẫn nhau, thì biết chừng nào mới được yên vui?

Chớ nên sân hận bùi ngùi
Thế gian là thế chớ nuôi làm gì
Tánh tình chuyển tiếp thức thì
Đi đi lại lại cũng vì miếng ăn.

Vì sự ẩm thực mà mọi sự quyến rũ của nội tâm nó đã làm cho con người lầm tưởng cảnh giả là thật, bởi vậy cho nên sự đòi hỏi mỗi ngày mỗi gia tăng.

Tự gây thêm chuyện khó khăn
Khó mà tiến được ăn thua đủ điều
Mẹ cha cực khổ quá nhiều
Con nên hiếu thảo giảm điều lo âu.

Cha sanh, mẹ đẻ đã gặp phải biết bao nhiêu nghịch cảnh mới có sự trưởng thành của ta ở ngày nay. Vậy ta không nên tạo ra những điều gì phật lòng mẹ cha, nên dày công tự sửa chữa lấy mình, mượn phương tiện của pháp lý mà thanh lọc, từ trược biến thành thanh, từ thanh bước vào thiện pháp, hầu thực hiện tình thương và hòa giải bất cứ những sự nan giải nào đang xuất hiện ở xung quanh ta.

Sài gòn, ngày 17 tháng 11 năm 1972.

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)