Mẫu Ái - Kỳ 92

----- oOo -----

Duyên tình thế sự đổi thay
Ngày đêm nung nấu duyên Thầy tình ta
Chung vui Hồn Vía một nhà
Ứng sinh cải tạo duyên hòa tạm duyên.

Vì sự cầu tiến mà mọi việc đều được đổi thay, sau sự phân minh của mọi sự động chạm, Hồn và Vía được tầm tiến cũng nhờ nơi nghịch cảnh từ bên ngoài gieo rắc vào bên trong.

Thuận hòa ai cũng ước mong
Hướng lên giải thoát vượt vòng chuyển luân
Thế sanh tình ái quây quần
Sanh rồi lại diệt muôn phần rã tan.

Muốn đạt được sự thuận hòa của muôn giới thì ta nên cố gắng tiến đến con đường tự giải thoát, hầu may ra mới tránh được sự động chạm của mọi quang cảnh: tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, đã và đang hành sự nơi mảnh đất phù sanh này.

Trên trời cấu tạo nhiều mây
Thế gian quang cảnh dẫy đầy tham sân
Gắng tu gắng tiến gắng gần
Thấy ta có một vượt phần trược ô.

Sự cầu tiến của phần Hồn không bao giờ phí công, vậy ta nên chuyên hành để sớm đạt được mọi sự ước nguyện giữa sự thanh tịnh cao cả hòa lẫn với sự cố gắng của ta.

Sài gòn, ngày 27 tháng 08 năm 1972.

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)