Thư đến: '... Chúng con hân hoan gởi đến Đức Thầy vài quyển sách trong số 1000 quyển "Diệu Hương Cứu Đời"'
Silver Spring 4/10/1999

Đức Thầy kính yêu,
Con là VQ, xin thay mặt gia đình và bạn đạo trung tâm Washington DC, kính gởi lời thăm hỏi Đức Thầy và đồng kính chúc Đức Thầy tâm thân an lạc.
Chúng con hân hoan gởi đến Đức Thầy vài quyển sách trong số 1000 quyển "Diệu Hương Cứu Đời" được tái bản lần thứ hai, vừa mới in xong.
Kính xin Đức Thầy nhận nơi đây lòng tri ân sâu đậm của chúng con.

Kính bái,
VQ
 
Thư đi:
Atlantic City, ngày 6 tháng 10 năm 1999

VQ,
Nhơn dịp bác Phú qua thăm, có trao cho Thầy những quyển sách Hoa Đà Diệu Phương Trị Liệu bằng rau quả, tái bản lần thứ hai; Được biết vợ chồng con có tâm tu và rất muốn phục vụ bạn đạo, nhưng chúng con chưa hiểu ý của Thầy; Nay Thầy muốn chúng con lo tu tại gia nhiều hơn, để mong sớm cầu tiến hóa cho phần hồn. Từ nay con nên lo tu tĩnh tại gia, không nên tham gia đại hội và các hội hè Vô Vi để sớm dứt khoát ý niệm xách động và tranh đấu trong bạn đạo, như những hành động con đã làm trong thời gian gần đây. Như thế sẽ giúp cho tâm thân của con được nhẹ nhàng ở tương lai. Con cần phải thành tâm hướng về sự thanh tịnh mà tu, theo những gì đã in trong sách mà chúng con đã phát tâm ấn tống.
Từ nay Thầy sẽ không muốn tiếp các con nữa, là cầu mong cho các con ý thức được những gì Thầy đã dạy con, nắm đó mà tự hành, bỏ đi thói quen rủ ren đám đông xách động vô ích, không có lợi cho chính con và cho chung.
Tự tu tự tiến thì hữu xạ tự nhiên hương là vậy!
Muốn có tương lai tốt và vinh quang cho phần hồn thì con nên ý thức rõ ràng những lời khuyên dạy của Thầy theo như những cuốn sách của trung tâm đã ấn tống.
Chúc con, gia đình và bạn đạo vui khỏe.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: