Thư đến: '... Thầy đã có nói giải bày tu thời cố gắng lẫn ngày lẫn đêm'
Vũng Tàu, ngày 17/5/1999

Kính chúc cầu sức khỏe Thầy tuổi già hóa trẻ đổi thay sống đời. chúc mừng Thầy gia đình sức khỏe thiện chuyên theo Thầy. Cầu xin cho nhân loại toàn cầu khai tâm mở trí theo Thầy biết tu PLVV Thầy truyền để mà sống sót tình thương.
Thầy ơi! Nơi trò ngả diệu xa xăm bao giờ mới gặp được Thầy, ước mong học hỏi đức tài Thầy ban. Trò giờ uẩn trí hoang mang, pháp hành kiên cố đêm trường dài lâu, không cho gián đoạn, cố hành y theo Thầy truyền, dầu đau dầu mạnh, đi đâu cũng không bỏ dở bê tha thời giờ, sợ e mất điển tiếc thay tháng ngày. Thầy đã có nói giải bày tu thời cố gắng lẫn ngày lẫn đêm, ngưng hành một bữa điển thời thất hao, bởi do công xuất mót bòn lâu nay.
Tôi nay sức khỏe tạm yên, cũng nhờ hành pháp lý giải độc khí trong mình lưu thông máu huyết bệnh tình ít khi.
Kính dâng bài thơ lên Thầy giao cho đời tạo tiến tu kịp kỳ:
Lời Thơ Kiểm Chứng
Tu cần thanh tịnh dài lâu
Cơ trời biến chuyển ngày gần đến nơi
Căn duyên đạt đạo mỗi người
Niệm Phật ân cần tiến tới cho nhanh
Đường về cõi Phật tâm thành
Tiếp thu thanh điển trong lành Trời ban
Sanh già bệnh chết khó toan
Nhớ Thầy hướng dẫn pháp hành Vô Vi
Duyên lành gặp đạo tu trì
Thực hành chánh pháp giải ngay bệnh người
Điển quang ban chiếu khắp nơi
Hòa thông ngũ tạng trong ngoài yêu thương
Pháp hành cố gắng mở đường
Thực hành kiểm chứng tình thương ôn hòa
Thiền môn thông suốt sáng ra
Nghiệp trần thanh nhẹ lánh xa đua đời
Tâm khai phấn khởi giúp đời
Không hề thối chuyển đời đời độ tha
Âm dương thanh điển giao hòa
Cha lành chiếu cố cho ta tâm lành
Càn khôn vũ trụ điển lành
Tâm khai huệ mở thẳng đàng đến nơi
Quyết tu đừng nghĩ xa vời
Thân tâm thanh nhẹ chẳng hoài uổng công
Tiếp thu thanh điển thấy trong
Bên ngoài cũng thấy hằng mong Phật Trời
Gia đình vĩ đại người ơi
Dắt nhau huynh đệ về nơi quê nhà
Đất Trời nền móng của ta
Tình thương cảm hóa xin mà chớ quên
Quán thông thanh điển Bề Trên
Sanh già bệnh chết hồn thiêng đặng về
Điển quang ban khắp tứ bề
Hòa đồng tâm thức chẳng hề bỏ ai
Vía hồn thanh nhẹ tung bay
Hồn về học Phật tỏ bài mờ lu
Phá mê bỏ chấp tâm mù
Pháp hành kiên cố khờ ngu không còn
Học hành trau sửa linh hồn
Tiến theo nhịp bước lấp chôn dại khờ
Mở tâm khai phá lu mờ
Tâm thanh phát sáng huyền cơ nhiệm mầu
Pháp Thầy tu tắt về mau
Tu hành chánh pháp dài lâu thực hành
Khai thông trí huệ đạt thanh
Trần gian bể khổ tu hành phải lo
Pháp luân thường chuyển tự do
Điển quang vũ trụ ban cho tâm hồn
Nói lời chắc thiệt chơn ngôn
Lời lành đạo đức thiệt hơn giải bày
Thực hành chánh pháp không hai
Lời truyền pháp lý của Thầy hành y
Hành thiền đúng đắn đừng sai
Có tu mở trí lời hay ôn hòa
Nói năng ý thức thật thà
Chưa thông đạo lý viết mà vu vơ
Thầy thương chỉ dạy người khờ
Hướng đi không có mập mờ xỏ xiên
Tinh thần động loạn tình riêng
Giả làm thi sĩ chẳng kiêng đạo đời
Viết bài úp mở thả trôi
Việc không nói có ai ơi hại mình
Đức ân chẳng giữ nghiệp tình
Thốt lời thất đức cực hình bao quanh
Nói lời hạnh đạo hiền lành
Chí tình có nghĩa cao thanh để đời
Chung quanh thương hại lắm lời
Tranh đua đạo giáo vậy thời được không
Bảo tồn sức khỏe linh hồn
Pháp hành giải khổ để còn tâm linh
Xét xem kiểm chứng cho minh
Niềm tin pháp lý niệm tình Trời ban
Có Thầy khai mở con đàng
Tiến nhanh tiến chậm là đàng xưa nay
Thiện duyên chẳng phải riêng ai
Công năng luyện tập có ngày nên danh.

Lời kính quý thương Thầy,
NVT, 76 tuổi
 
Thư đi:
Monreal, ngày 13 tháng 7 năm 1999

T con,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 18 tháng 4 năm 1999, được biết con đang hành PLVVKHHBPP, pháp ban rải khắp nơi nơi, người nhận được cần có thiện chí thực hành thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Những bạn đạo miền nam lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ người kế tiếp, tâm thành khó tạo, sự phá khuấy lúc nào cũng phong phú có thừa mà chẳng ai ưa, chuyên môn pha gièm mà không bao giờ sửa tiến, a dua trong động loạn vô trách nhiệm mà thôi, tạo tồi cho quần chúng.
Nay con và các bạn có tâm tự tu sửa thì chắc chắn sẽ có kết quả sau khi thực hành. Sự tu chơn do người đau khổ đã tìm được trong thực hành và cống hiến cho chung, giá trị không mua không bán, kết tụ thành duyên lành tận độ. Cần hành thanh tịnh thì mới nhận được điển lành của Đại Bi mà tu. Con người có sự sống hiên ngang giữa trời đất, tự phát triển sự quân bình của nội tâm mới dễ tha thứ và thương yêu trong xây dựng. PLVVKHHBPP có nhiệm vụ giải trược của nội tâm, thấu triệt nguyên lý vô sanh của Trời Phật vượt tầm kiểm soát của nhơn sinh. Cần có tâm tự tu tự tiến và giải mê phá chấp là đủ rồi. Con cũng là một khối óc liên hệ điện năng của cả càn khôn vũ trụ chỉ cần sự thanh tịnh nhiên hậu mới đạt đạo lành tu tiến. Chúc con cùng các bạn sống vui và tu tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: