Thư đến: '... Rồi phát ánh sáng từ trên trán xuống trước mặt, chỗ ngồi tua ánh sáng như có đèn rọi có màu sắc'
V, ngày 15/05/1998
Tôi tên là T, 74 tuổi; Lá thư kính dâng Thầy lời nói trung thực báo tin vui.
Tôi trình bày lên Thầy cái bụng lớn và bả vai đau nhức, hiện cả năm lo thuốc không bớt (ăn uống bất thường). Trong khi Thầy xem thư tôi, có phép huyền vi nhiệm mầu Bề Trên ân ban cho ân sư một điển quang thật mạnh, theo tôi tưởng Thầy giải bệnh cho tôi cũng như tất cả chúng sanh, thì bệnh tôi từ đó càng ngày càng bớt đến ngày nhận thư của Thầy, ngày 21/11/97 hết bệnh luôn. Tôi nghĩ là hy hữu nhưng sự thật hết bệnh. Vì lòng tin của tôi trước đây, nhận hành PLVV bằng sách băng của Thầy ; Và có một người xa lạ đem cho tôi mượn sách và băng để nghe, đọc, tìm hiểu và người đó hướng dẫn tôi hành y khoảng 10 tháng, tôi thấy vật gì chiếu sáng trước mặt bay như bọt xà bông con hít thổi chơi, bay qua li ti độ 5 tấc rồi mất. Sau hỏi bạn và lời giảng của Thầy thì đó là hà sa, nên vui mừng tiến tu đến ngày hôm nay; Và cũng có người đến đầu giường kêu tôi nửa đêm bảo là cố gắng lên, giựt mình dậy là đúng giờ hành pháp mà chẳng thấy ai. Sau hơn một năm cũng ngồi thiền đúng giờ như thường lệ, hai chân từ bàn chân chạy lên bộ đầu, rồi phát ánh sáng từ trên trán xuống trước mặt, chỗ ngồi tua ánh sáng như có đèn rọi có màu sắc, rọi như vậy hai lần rồi vắng luôn. Thưa Thầy! Tôi xin kể nghiệp tôi quá nhiều: Từ ba mươi mấy tuổi đến nay 74 tuổi phải chịu nhiều nghiệp, toàn là nặng và chết nhiều lần mà đã qua. Tôi kể mạng tôi như Tết Mậu Thân bị thiết giáp bắn lủng bắp đùi; Rồi leo trụ điện cao 10 thước để treo loa phóng thanh bị điện giựt từ cao rớt xuống đất ngay trụ điện có ba vòng cọc sắt rào kẽm gai, mà rớt trợt ngồi bên ngoài đống cát và mất thở, bạn chở vào nhà thương khoảng hơn tuần là giải phóng về nhà, rồi sau đấy bị nhồi máu cơ tim cả đêm không nằm được, thở không khỏe, họ bảo chở đi nhà thương; Tôi nói chưa chết không chịu đi, đến sáng mới đi cấp cứu một tuần lễ về nhà. Rồi thời gian kế đi chặt củi, cái tay đứt máu quá chừng. Còn nhiều bệnh linh tinh bất thường như bị cúm đi phải chống gậy mà không vững mà tại sao chưa "chết".
Kính xin Thầy có hai câu hỏi sau đây:
1) Khi nhà Phật nói kiếp này con người đời đạo bị khảo đảo nhồi quả, nghiệp vay thì phải trả cho hết mới được về; Vậy có đúng không?
2) Ngồi thiền mắt thấy sáng, có phải như mình tối thấy sáng của trăng lờ mờ hay sáng như thế nào?

Ít vần thơ kính dâng Thầy:
May nhờ gặp đặng pháp Thầy
Không tu bỏ dở cuộc đời hóa sanh
Có tu mới biết đặng mình
Sanh già bệnh chết có cho trường tồn
Ít ai sống hơn trăm tuổi
Pháp nào cũng dạy ăn ngay ở lành
Pháp Thầy chỉ dạy thực hành
Đơn giản dễ dàng không buộc điều chi
Công nông trí thức doanh thương
Muốn hành thì dễ ngày giờ khỏi lo
Lúc nào rảnh rỗi nghỉ ngơi
Ngồi nằm tập luyện pháp Thầy ân ban
Ngày đêm phải có vài lần
Giải thông ngũ tạng máu hòa lưu thông
Thân hình tráng kiện vui tươi
Lại thêm sức khỏe siêng năng việc nhà
Tránh đau tật bệnh bất hòa
Không tốn tiền bạc khỏi lo chi Thầy
Pháp Thầy chỉ dẫn cứu đời
Trong vòng sáu tháng biết ngay sự tình
Cố hành đúng đắn đừng sai
Răng kề co lưỡi miệng thì ngậm luôn
Mắt nhắm ngồi ngó hướng Nam
Trong giờ Tý thấy huyền vi lạ lùng
Nếu bạn lắng trược lưu thanh
Thành tâm học hỏi theo triết minh sư
Khai thông trí tuệ mỗi người
Chơn tâm thức giác tự mình tiến lên
Càn khôn vũ trụ của mình
Tạo thành chơn giác thấy trong lẫn ngoài
Mến thương đạo đức dồi mài
Lời vàng tiếng ngọc tôn sư sẵn sàng
Đáp giải cho chung rõ ràng
Chỗ nào khuất lấp có Thầy kề bên
Thầy đã chẳng nệ công lao
Muốn cho sanh chúng tiến mau kịp kỳ
Chuyển hóa tâm linh thức giác
Còn trì trệ tâm hồn gây động loạn
Nghĩ suy nỗi khổ lụy phiền
Cho bằng thanh tịnh giải tỏa phiền ưu.
 
Thư đi:
Atlantic City, ngày 10/8/1998

Anh T,
Tôi vui nhận được thư anh đề ngày 15/5/98, được biết anh dũng mãnh tu tiến và tự xây dựng niềm tin dứt khoát thực hành, lại được kết quả an vui. Thành tựu điển quang hà sa bầu trời chuyển chạy khắp nơi nơi. Tự cảm thức đường tu là chánh, tác thơ khuyên đời, tự diệt tham sân khai tầng trí đạo, phân minh thanh trược, nghiệp lực giải phân, cao tầng tự tiến, xuyên qua đời đạo trong lành. Lời thiết thật của anh sẽ được LED Weekly đăng tải, độ tha trong thực hành. Sáng là thấy rõ ràng như ban ngày thì mới xác nhận là ta đã đến đó rồi, không tin chiêm bao mờ ảo. Còn về thuốc thanh lọc nếu có dịp, chúng tôi sẽ gởi tặng anh một bộ. Nhớ uống đúng theo lời dặn khi nhận thuốc. Nghèo mà có tâm tu chúng ta nên tương trợ lẫn nhau.
Hiểu được trong không còn có không nữa, nhiên hậu mới đạt đạo.

Quân bình tự đạt thật thanh cao
Rõ lẽ càn khôn tự bước vào
Chiếu cố tâm lành duyên tận độ
Thực hành chánh pháp niệm nam mô
Trì tâm khai triển bước vô
Điển quang thanh nhẹ nam mô thực hành
Nằm trong định luật hóa sanh
Duyên may lại có hướng thanh đạt hòa
Tự mình thức giác thật thà
Trì tâm tu luyện chan hòa tình thương
Ánh trăng ban chiếu gieo gương
Toàn năng hướng độ yêu thương muôn loài
Sống trong ban chiếu hoài hoài
Duyên may tự đạt chẳng sai chút nào
Khai thông từ thấp đến cao
Chẳng còn duyên nghiệp thanh cao độ đời
Bình tâm học hỏi kịp thời
Trời ban tình đẹp nơi nơi cảm hòa
Gốc là nguồn cội một Cha
Tinh ba vũ trụ chan hòa yêu thương
Khai thông tự mở trí đường
Khiêm nhường tu tiến yêu thương độ hành
Khai thông nguyên lý bức tranh
Trời ban tình đẹp âm thanh cảm hòa
Cùng chung huynh đệ một nhà
Cùng chung xây dựng cùng hòa tiến lên
Càn khôn vũ trụ sẵn nền
Thương yêu tha thứ chẳng quên luật trời
Cảm minh nguyên lý thảnh thơi
Sanh trụ hoại diệt hợp thời thăng hoa
Cảm thông nguyên lý gần xa
Tâm không dấy động chan hòa yêu thương
Vía hồn thanh thản dựa nương
Cùng chung tiến hóa cùng đường tự tu
Quán thông giải tỏa mê mù
Đọc thơ tự thức tự tu hoài hoài
Thế gian chẳng có ai tài
Trí tâm thanh nhẹ tiến hoài không ngưng
Thành tâm khai triển tưng bừng
Chiều sâu ánh sáng vô cùng thâm sâu
Thực hành ngắn gọn về mau
Chiều sâu tâm đạo làu làu thức tâm
Thành tâm tự hát tự ngâm
Đời là tạm cảnh ta tầm đến nơi
Chúc anh thanh tịnh nghỉ ngơi
Pháp Luân Thường Chuyển tự xơi điển trời
Khai thông tâm điển buông lời
Chơn ngôn tận độ tự rời tham sân
Càn khôn vũ trụ cao từng
Gần xa cũng vậy lần lần sửa tu
Xứ ta pháp sáng chẳng mù
Không tu thuyết lý tạo mù tạo mê
Cảm ơn nhà báo chấp mê
An ninh không có lại quê hơn người
Vía hồn loạn động không tươi
Khổ mà không biết người người chán chê
Không thông nói láo tạo nghề
Bươi bươi móc móc mãi mê thực hành
Chẳng còn ý nghĩa cao thanh
Từ bi không có ở ăn khó hòa
Luận văn bày đặt phá nhà
Tâm không đạo đức khó hòa nơi nơi
Vui hành trí tuệ thảnh thơi
Mặc đời phê phán tình trời vững tin
Mong anh khai triển tâm linh
Thương yêu tha thứ chính mình tự tu

Quý thương
Lương Sĩ Hằng
Tìm: