Thư đến: '... Trên thế gian này không có ông thầy nào đáng cho tôi học hỏi và bái phục suốt đời được'
Thụy Sĩ - Genève, ngày 20 tháng 8 năm 1997

Ông Tám,
Từ nay tôi hết phục ông rồi! Ông đã ra lệnh D kêu police bắt tôi nếu tôi đến thiền viện Quy Thức lần nữa mà không phone báo trước. Khi ông nghe D nói xấu về tôi, ông liền hạ lệnh đó mà không dùng luồng điển sẵn có để điều tra sự thật hoặc là không hỏi tôi trước đã, để nghe cả hai bên, bên nào đúng và bên nào sai, ai xạo và ai nói sự thật, ai là người tu chơn chánh và ai là người vu khống bạn đạo? Ông đã quá độc đoán trong cách xử sự và có thể nói là thiếu suy nghĩ. Trên thế gian này không có ông thầy nào đáng cho tôi học hỏi và bái phục suốt đời được. Khi tôi tu luyện trong khổ hạnh và tạo được hào quang lóng lánh toàn thân, tôi đã không còn là con người cũ nữa; Tôi đã nhìn thấy những cái mà trước đây tôi không sao thấy được. Ông đã làm nhiều điều sái quấy đối với nhân dân miền Nam (những người theo tự do); Ông đã xuống địa ngục cứu lão H, một tên cáo già độc ác ra khỏi âm ty. Ông đã giảng đạo cho VC qua báo The Led Weekly, chơi với bọn cán ngố răng đen mã tấu nay đã lột xác mặc veston thắt caravate, ăn nhau người để được khỏe mạnh, còn hơn là ác quỷ. Tụi VC thứ bự sẽ không bao giờ chịu tu và nó chỉ thích ôm dollars mà thôi. Tụi nó sẽ làm thịt ông nếu ông về VN và khi ông về là ông cũng có lỗi với quốc tế, đối với các nước đã nhận ông vào sống theo quy chế tỵ nạn chính trị. Như thế ông nào có khác gì Việt kiều đâu? Tụi VC nó ác độc lắm đó ông có biết không? Ông nói ông xưng làm bé mà thôi! Vậy chớ khi nói chuyện ông có xưng bé không? Ông gọi thằng này con kia, bé đâu có dám hỗn láo như thế, đâu có dám ngồi nghênh ngang chễm chệ trên ghế bành để người ta lạy đâu! Ông xưng làm Thầy luôn luôn mà ông dám nói xạo ông xưng làm bé. Sau này tôi có khả năng tu thành đạo, nhìn thấu và hiểu thấu mọi chuyện từ bé đến lớn, từ gần đến xa, xuất hồn đi học đạo như ông, gặp Đức Phật Quan Âm, Thích Ca, Di Đà, Chúa ..., tôi cũng sẽ không làm như ông đâu; Tôi không nói chuyện nghênh ngang như ông đâu và cũng sẽ không để cho ai cúng lạy tôi cả vì tôi hiểu tất cả mọi người đều là anh em, chung một nguồn cội, tất cả mọi người đều có khả năng tu để thành Phật hết; Chỉ chậm hoặc mau mà thôi. Ông đã sai lầm dẫn cả ngàn bạn đạo vào sòng bài và sẽ còn tiếp tục trong năm tới tại Las Vegas. Trước đây vì thấy ông chơi roulette nên tôi bắt chước như ông và đã đổ nợ. Xém chút nữa là mất mạng nếu không nhờ phước đức ông bà để lại. Ông có phép tắc huyền bí để ăn sòng bài, còn chúng tôi là phàm nhơn thì thua hết là cái chắc. Vì thế nên sòng bài nào cũng càng ngày càng đồ sộ và kiếm lời bạc triệu đô la mỗi năm, hàng tỉ đô la mỗi năm. Tôi nhờ lập trí quyết adieu sòng bài nên ngày nay mới có cuộc sống tạm gọi là bình an. Ông nên bỏ nghiệp cờ bạc mà để thời giờ tu hành cho hào quang càng ngày càng to lớn và chói chan thì tốt hơn; Bạn đạo Vô Vi sẽ theo gương ông mà bỏ tham dục để tu hành trở về nguồn cội. Ông cũng đừng buồn vì tôi đã không gọi ông là thầy nữa và đừng buồn vì những lời lẽ tôi viết trong lá thư thành thật này. Ông còn nhiều đệ tử Vô Vi lắm đó, khắp thế giới lận. Có lo chi hỡi bé Tám tí hon ơi! Ông nên nói ít ít lại vì nói nhiều dễ vấp phải lỗi lầm lắm đó. Tốt hơn nên "công thành nhi phất cư" đi là vừa. Quy ẩn đi ông ơi! Nhập Niết Bàn đi bé Tám tí hon ơi! Tôi cũng sẽ theo ông mà hòa tan vào khối ánh sáng của đại thanh tịnh sau này chứ tôi không dám đi chu du nói dai nhách cả mấy ngàn cuốn băng như ông đâu.
Kính chào bé Tám.

TB: Xây chùa chiền, thiền viện chưa chắc đã tốt đâu vì chỗ nào trên cõi ô trọc này cũng có mãnh lực của âm giới. Đức Quan Âm có nói câu: "Đạo do Phật sanh; Giáo do ma chủ". Ông nên lưu ý giùm họ có chỗ đi vacance nghỉ mát cho sướng chứ tu hành thành tâm nào được mấy ai? Vì tham dục khó bỏ lắm và vô minh nó che lấp mấy lớp làm sao trí óc sáng suốt và tâm thanh tịnh được? Tôi và ông nhờ khổ cảnh nên mới tiến hóa trước họ, giờ nhìn thấy chúng sanh tôi ngao ngán lắm, vì con đường thành đạo quá chông gai, hiểm trở như Đường Tam Tạng phải trải qua 9 lần 9 là 81 tai nạn mới thành Phật mà kề cận Như Lai được.
Kính chào ông,
NT

TB: Trong Led Weekly số 111, ông có nói là luật pháp thế gian rất hữu ích cho người tu thiền. Tôi hỏi ông chứ vậy Đức Thích Ca vào rừng tu có luật pháp thế gian nào bảo vệ đâu? Con muỗi nhỏ xíu nó chích một cái cũng có thể thành bệnh sốt rét rừng mà chết; Ăn cướp kẻ ác có thể giết chết Ngài bất cứ lúc nào; Không có luật pháp bảo vệ mà chỉ có ý chí bất khuất và tâm đạo bất diệt Ngài đã tu thành đạo. Sự rắc rối và mất trật tự của quần chúng có chút xíu nhằm nhò gì so với con beo, con cọp, con rắn, con rít, con ma, con quỷ? Còn thêm mưa bão, đói khát..., không cần luật pháp gì hết; Chùa chiền tạo luật lệ nhiều quá khiến cho lắm kẻ lợi dụng luật pháp để hoành hành, ngang dọc một cõi, cấm đoán tùm lum tà la! Ông tu mà nói nhờ luật pháp tu được yên thân là ông lầm to rồi. Chúa Jesus vì luật pháp thế gian mà chết đó, họ đã xúi thả Babarar, một tên cướp và đòi giết Chúa đó. Ấy đó, luật pháp thế gian nó cũng sai, không có đúng đâu, ông chớ quá tin. OK?
 
Thư đi:
Montreal, ngày 18 tháng 9 năm 1997

Kính gởi ông T,
Tôi vui nhận được thư ông đề ngày 20/8/97, được biết ông tu tiến và đã dày công giáo dục tôi. Thành thật cảm ơn ông; Còn nhiều lãnh vực phải tiến tới cả đời lẫn đạo. Kính xin ông tiếp tục tu tốt, nói sao làm vậy, không nên trách móc ai cả. Tâm làm thân chịu; Sự phản trắc lấy chính mình không có lợi lộc gì. Tương lai ông sẽ đi tới tuổi tôi, ông sẽ càng thấy chính ông; Ông nói ông đã gặp Thích Ca cũng như Jesus Christ, ông sẽ là người thấu triệt lý của hai Ngài ấy, là phước lớn cho nhơn loại ở tương lai. Thành thật cảm ơn lời chỉ trích và xây dựng của ông.

Kính thư,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: