Thư đến: '... Vừa vui vừa thương nhớ Thầy vừa mê say đường đạo'
San Jose, ngày 4 tháng 8 năm 1997

Kính Minh Sư,
Con đã nhận của Minh Sư hai lá thư. Đọc thư Thầy thấy sưởi ấm tâm hồn con, vừa vui vừa thương nhớ Thầy vừa mê say đường đạo, là một hành trang Thầy ban cho tu đến hơi thở cuối cùng.
Kính Thầy! Anh A đi Nhẫn Hòa thăm Thầy con không hay. Khi anh về nói mới hay; Được biết Thầy giải phẩu hai con mắt tốt đẹp và Thầy về Atlantic City. Con gọi điện thoại thăm Thầy không được nên viết thư này hầu thăm Thầy. Có lẽ tháng 10 này sẽ gặp Thầy ở thiền viện Hai Không. Anh K là người giúp đỡ con, nhưng nay anh đã ly khai San Jose. Con đi thiền hành tuần và gặp rất khó khăn, tuy nhiên cũng cố gắng vượt qua nhờ một số bạn đạo từ tâm giúp đỡ. Thầy khỏi cần hồi thư cho con khổ Thầy lắm. Con quá thương Đức Thầy vô bờ bến; Ước sao khi con chết được hầu cận bên Thầy, không còn gì quý báu bằng trên cõi thế gian này.
Kính yêu Thầy, kính mến Thầy, kính nhớ Thầy.

Kính thư,
LTB
 
Thư đi:
Atlantic City, ngày 16 tháng 8 năm 1997

Bác B,
Đọc thư cảm thấy gắn liền
Thương yêu quý trọng giải niềm ước mơ
Thực hành phát triển từ giờ
Hướng về tâm đạo bơ vơ chẳng còn
Tự mình thức giác nỉ non
Đường về bến giác chẳng còn cách xa
Cùng chung Trời Đất cùng hòa
Tự mình thực hiện thật thà an vui
Giữ hồn tu tiến rèn trui
**thiếu một câu**
Chơn tâm có sẵn đạo mùi
Dựng xây xây dựng an vui chơn hồn
Bảo tu Bảo tiến sanh tồn
Chơn hồn thanh tịnh đời đời yên vui
Khai thông nguyên lý đạo mùi
Độ tha không ngớt sống vui đạo đời
Thăng hoa tiến hóa hợp thời
An vui thanh nhẹ đời đời dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Quân bình tâm đạo đổi thay thế tình
Đi đi lại lại một mình
Trời ban tình đẹp hoan nghênh về Trời.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: