Thư đến: '... Tiền bạc là đầy tớ hữu ích miễn đừng để nó làm chủ ta'
Việt Nam, ngày 27 tháng 7 năm 1997

Ông Tám quý trọng,
Trước hết xin báo cáo lên Ông Tám tường: Tôi đã nhận được món quà nặng ký (300 USD) Ông Tám tặng nhân dịp Bát Tuần Khánh Nhật tôi - nhờ sự chuyển giao của anh NĐH, Conshohocken PA, USA. Rất cảm động và tri ân tình thương Ông Tám dành cho tôi. Đã nhiều năm gia đình tôi lâm nạn - trải qua hoàn cảnh khó khăn vì biến cố... Ông Tám đã thương và tận tình giúp đỡ ủi an, nâng đỡ tinh thần, khuyến khích trui luyện, hướng thượng, tu thân tích đức mà không quên viện trợ, giúp đỡ bởi lẽ tiền bạc là đầy tớ hữu ích miễn đừng để nó làm chủ ta. Trong dịp này Ông Tám đã giúp gia đình tôi có phương tiện nở mặt nở mày với đời, mặc dù thất thế, hoàn cảnh khó khăn. Toàn gia xin chấp tay và cảm tạ tri ân Ông Tám.
Trong thượng và trung tuần tháng 7, tôi rất hoan hỷ và phấn khởi vì đã nhận được khá nhiều thư từ trong và ngoài nước (Hoa Kỳ và Pháp) gửi về chúc mừng Bát Tuần Khánh Nhật. Một số anh em thân tình và cựu học sinh trong nước trong đó có linh mục và Frères cũng nhã ý đến tệ xá chúc mừng, chia vui. Thật tấp nập, vui vẻ và thân mật, chân tình; Thật vinh dự và hạnh phúc cho tuổi già.
Đặc biệt hơn nữa, một phái đoàn đại diện các cựu học sinh Puginier, trò thầy cách vắng nhau ngàn cây số, từ 1954 đến nay, từ Hà Nội mang hoa và quà đến tận căn phòng nhỏ hẹp của tôi chúc mừng và tặng hoa với tình nghĩa chân thành đậm đà và keo sơn; Gắn trên hoa có hai hàng chữ:
Kính chúc Bố sinh nhật thứ 80
Các cựu học sinh Puginier Hà Nội
Thật cảm động và khích lệ vì đây là một nhóm học sinh phải xa cách Thầy vì thời thế từ năm 1954, vừa biết được tin và địa chỉ của thầy cũ, người mà anh em được gọi cách thân thương trìu mến, Bố. Nhờ cơ hội này mới rõ lòng người. Thân tình thay! Thật tình nghĩa và quý hóa. Thượng Đế vô cùng khôn ngoan và khéo léo. Chúng con xin tạ ơn Ngài.
Đôi dòng tâm sự chia vui gửi đến Ông Tám quý mến; Trân trọng kính chào. Nguyện cầu Ông Tám sức khỏe dồi dào và thu hoạch nhiều kết quả tốt đẹp trong sứ mệnh.

Thành tâm kính chúc,
NN
 
Thư đi:
Atlantic, ngày 14 tháng 8 năm 1997

Anh N mến,
Vui nhận được thư anh tràn đầy nhựa sống hạnh đức, đủ bao nhiêu năm dấn thân phục vụ cấy thành hoa hạnh đức ngàn năm không héo. Tin Chúa hành theo Chúa, dấn thân phục vụ vô quái ngại, cũ mới như nhau không gì khác biệt, tình thương và đạo đức ướm nở trong tâm người tràn đầy sự xây dựng cần thiết. Cha là con, con là Cha vậy! Sống trong có có không không của Trời Đất đã sắp xếp, tiến hóa trong trật tự:

Hoa Tình Thương
Đọc thư lại nhớ tâm người
Vì người phục vụ sống tươi hòa bình
Chúa ban khúc nhạc tâm linh
Vô cùng tiến hóa chính mình tự tu
Không vì cám dỗ tiền xu
Nhưng vì hậu thế tự tu độ hành
Tình thương ướm nở thật nhanh
Thầy trò chung hội đạt thanh đạt hòa
Sống trong nguyên lý đậm đà
Chúa ban tình đẹp đậm đà tình thương
Cùng chung phát triển dựa nương
Trong đời có đạo yêu thương hoài hoài
Thế gian chẳng có ai tài
Tự mình thức giác tiến hoài không ngưng
Cảm thông nguyên lý từ từng
Dựng xây xây dựng khai tầng nở hoa
Sống trong nguyên lý thật thà
Thực hành tâm đạo vượt qua khổ nàn
Tự mình thức giác bạc bàn
Đời là tạm cảnh bước sanh đạo lành
Hướng trời xây dựng đạt thanh
Tâm không xa cách tiến nhanh hơn người
Nghe qua tiến khóc nụ cười
Âm thinh cảm động người người buồn vui
Tự mình thức giác rèn trui
Vui hành chơn đạo an vui tâm hồn
Nằm trong nguyên lý sanh tồn
Nay tan mai tựu giữ hồn lo tu
Trong ngoài thế cảnh tiền xu
Có xuôi có ngược có vui độ hành
Nằm trong định luật hóa sanh
Học bài nhịn nhục chúc anh em hòa
Chung vui sống động một nhà
Càn khôn vũ trụ chan hòa tình thương
Khai thông tiến triển muôn đường
Giúp hồn tiến hóa yêu thương muôn loài
Tự mình thức giác tự soi
Hồn là giống tốt tự noi giống lành
Trời ban thanh khí an thanh
Nhớ Trời tiến hóa vô sanh đời đời
Cảm thông nguyên lý không lời
Giữ phần siêu giác lập đời Tân Dân
Nay vui già đã góp phần
Mong người thức giác cao tầng tự đi
Điều lành thế sự đã ghi
Quý thương Thượng Đế tâm thì giải mê
Chúc anh sớm trở lộn về
Quê xưa thiên quốc muôn bề an vui

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: