Thư đến: '... Rất ít khi nào con ngồi qua tới Thiền Định thì con đã mê tự lúc nào không hay biết'
Việt Nam, ngày ...

Đức Thầy kính yêu,
Con tên ĐTKT ở MT . Con kính trình lên Thầy một thắc mắc của con.
Lúc lên 18 tuổi, con có đọc qua Pháp Lý Vô Vi và có thực hành, làm Chiếu Minh và nhận biết vía nhẹ (có trạng thái lâng lâng). Sau đó có gia đình bỏ pháp. Lý do vì chồng con không cho ngồi thiền. Con bức rức lương tâm lắm. 18 năm sau, con nguyện Thầy và Ơn Trên cho con gặp lại bạn đạo để con hành pháp trở lại, vì tâm con lúc nào cũng muốn tu học mà đường trần gian thì vướng bận gia đình. Lời nguyện của con rất linh thiêng, con đã gặp bạn đạo và hành pháp trở lại đến nay được trên 5 tháng. Nhưng con gặp trạng thái như mê mê tỉnh tỉnh như xưa lúc mới biết ngồi thiền. Mà lúc bỏ 18-19 năm, mới ngồi lại khoảng tuần lễ đầu thì không có thấy gì cả, về sau đâu đó đã vào nề nếp thì con có trạng thái lâng lâng như vậy.
Tham khảo nhiều ý kiến bạn đạo đàn anh chị, có người nói con nhẹ, có người nói con vì ban ngày con làm nhiều việc nên đêm ngồi gặp trạng thái như vậy; Mà con kiểm tra lại mình thì ở cơ quan công việc cũng không có gì nặng nhọc và hằng ngày cũng thở Pháp Luân, làm Trợ Luân 300 cái và trước khi ngồi thiền, lạy 6 lần, nhưng con vẫn chưa thỏa mãn. Muốn gặp Bác SL để hỏi thì Bác đã ra đi... Hôm nay có dịp con mạo muội trình lên Đức Thầy. Đêm đêm con mong đến giờ để con ngồi thiền. Có khi con mới chấp tay nguyện 3 câu Nam Mô A Di Đà Phật thì vào trạng thái mê (thời gian mê thường là 1 tiếng đồng hồ). Có khi ngồi Soi Hồn đến lúc thở Pháp Luân mới 4,5 hơi thì mệt; Rất ít khi nào con ngồi qua tới Thiền Định thì con đã mê tự lúc nào không hay biết. Tâm con sợ mình đi không đúng pháp, không hành đủ ba pháp cơ bản có trở ngại gì trên đường tu học không?
Con xin Đức Thầy cho con biết để trên đường tu học con tin tưởng mình hơn và tu học tinh tấn hơn.

ĐTKT

PS: Đang ngồi thiền có trạng thái luồng gì rút lên, có khi chạy xuống theo đường xương sống. Thưa Thầy đó là sao? (Bạn đạo NTT, VT hỏi)
 
Thư đi:
Sydney, ngày 14 tháng 2 năm 1997

KT con,
Thầy vui nhận được thư con gửi từ MT, được biết con đã qua cơn khổ nhục của trần gian như tình tiền duyên nghiệp đày đọa tấm thân. Đến đây con lại có cơ hội tái hội Pháp Lý Vô Vi mà thực hành. Khi thực hành con phải hiểu rõ Pháp Lý Vô Vi là một pháp khứ trược lưu thanh, giải tất cả những nghiệp lực trong nội tâm nội tạng. Con bằng lòng dứt khoát, không vì tình đời thì luồng điển thăng hoa khác, mà con định tu để cứu độ hay để nhờ phù hộ thì luồng điển khác.
Luồng điển chúng ta, người tu thấy rõ phần hồn từ Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian, nay thức giác phải đi về Thiên Quốc là đi về cõi Trời, nhiên hậu mới báo hiếu trong tình giúp đỡ gia cang. Đó là một kỳ công phát triển tâm linh trở về sự thanh nhẹ toàn thân. Khi con thiền con cảm thấy mình hôn mê, không hiểu gì hết, đó là bộ đầu con đã có một lỗ hổng phía sau óc đó. Có lỗ hổng vì tiền kiếp con đã tu, ngày nay con mới tái ngộ pháp để phát triển, tự nhiên bộ đầu sẽ thông, xuất phát đi lên dễ dãi hơn người khác. Lúc thiền vừa nhắm mắt là nhập định, đó là điển năng trong cơ tạng con nó lần lần được nhẹ mà tiến tới quân bình hòa hợp với luồng điển thanh quang của càn khôn vũ trụ ở tương lai. Trong con còn ăn uống, còn làm việc, con phải làm Pháp Luân Thường Chuyển, cố gắng làm, không nhiều thì ít cũng ráng làm để lấy nguyên khí của Trời Đất để hỗ trợ cho ngũ tạng được khỏe mạnh, tinh thần phục vụ ngày càng cao, dứt khoát tình đời, tiến hóa về tâm linh trong nội thức của chính mình thì không biểu lộ bên ngoài. Nội thức con ý thức thế gian là đô thị giả, là tạm, không thật, kể cả thân xác của con một thời gian rồi cũng bỏ ra đi. Nhưng mà không nhờ nguyên khí của Trời Đất, thân xác của con không có hình thành lớn như bây giờ, biết điều này điều nọ, nhờ nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã dưỡng nuôi cho con tới ngày hôm nay. Ngày nay con ăn cơm, đó là lúa trời đó con; Điển năng của càn khôn vũ trụ phối hợp thành cọng lúa, một hột lúa nuôi dưỡng quần sanh, mà con là người đang dự cuộc trong đó và ăn uống những điển năng của vũ trụ, nhưng mà không biết rằng vũ trụ và chúng ta là một. Lấy gì chứng minh? Hiện nay con có cơ tạng: Tim gan tỳ phế thận, đại diện là kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ quang huyền sắc huyền quang trong cơ tạng của con liên hệ với khối óc thần kinh chằng chịt, nghiệp lực bám vào thần kinh khối óc của con hết, đó là nghiệp lực. Bây giờ con tu là giải, giải tới chừng nào mà hòa hợp với thanh quang của vũ trụ thì con mới tỉnh thức một giấc mộng, và con đem ra nguyên lý con đã tìm được để thuyết giảng cho người kế tiếp cùng hành với con trong ý chí cương quyết dứt khoát trở về với thiên quốc không có cạnh tranh giành giựt với ai.
Của Trời đã sắp sẵn, ngày nay con hành lấy nguyên khí của Trời Đất để giải nghiệp tâm của chính con. Con càng hành nhiều, pháp lực con càng mạnh thì nghiệp lực sẽ tan đi, gia đình sẽ tốt hơn, lúc đó con mới thật giá trị của vợ chồng ra sao? Con cái ra sao? Gia đình ra sao? Chính Thượng Đế đã an bài cho con một gia đình ổn định, nhưng con không có hành pháp thì luồng điển từ trường của con không có tốt, không có thể hòa hợp với các giới được. Con có hành pháp, con dễ tha thứ và thương yêu hơn, đối đãi với chồng con có lễ độ hơn, tốt hơn và xây dựng cho gia cang có hòa khí. Gia đình hòa khí là tài vượng. Con ráng tu đi, Thượng Đế sẽ an bài tất cả cuộc sống của con trong chu trình tiến hóa, không nên bận tộn mà hỏi đông hỏi tây. Chính con là một khả năng trong vũ trụ; Hiện tại con đang làm cái pháp Soi Hồn là tập trung tinh khí thần. Cơ thể có tinh khí thần mới hoạt động được; Tập trung điển khí ngay trung tim bộ đầu mới xuất phát đi lên được, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, đó là phần hồn con sẽ càng ngày càng gom gọn và xán lạn ra, thấy rõ chúng ta có một thân xác ở thế gian, có một hình điển ở thiên đàng học đạo. Học đạo là sự quân bình và thanh nhẹ tiến hóa rõ rệt thì lúc nào cũng vui và quý thương thể xác. Sự sáng suốt lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ thể xác, lo lắng đủ mọi việc trong gia cang. Trong gia cang, nháy mắt là giải quyết được, không phải bận rộn như xưa nữa, càng ngày càng gom gọn thì trí tuệ con sẽ minh khai và tiến hóa tốt. Dũng mãnh thành tâm thực hiện PLVVKHHBPP đúng theo những gì thầy đã và đang làm. Thầy có ra một cuốn video chính đích thân Thầy hành pháp cho mọi người xem, nhìn đó mà thực hành cho chính mình, từ giai đoạn một. Tiến hóa trong thiền, vừa nhắm mắt một tiếng đồng hồ sau con mới biết, đó là con được thanh nhẹ, tốt nhưng mà không nên hãnh diện cái đó là tốt. Đường ta đang đi, đi tới ánh sáng vô cùng mới là tốt, nhắm mắt là thấy toàn thân sáng, lúc đó con yên tâm, thanh tịnh tu tiến, không bị ngoại cảnh kích động và phản động nữa. Lúc nào cũng cảm ơn sự kích động và phản động từ bên ngoài đưa đến và giải quyết tất cả mọi việc ở thế gian này. Thế gian đô thị giả, chúng ta nhịn thì phải nhục, nhịn nhục thì chúng ta mới có cơ hội tiến hóa lên cõi Tiên Phật mà học đạo, không phải cướp của giết người mà thành đạt, chịu nhịn nhục mới thành đạt.
Con càng ngày càng tu càng quý gia đình. Gia đình là một bức tranh trời trật tự của Trời Đất sắp đặt cho con, năm nào sẽ làm việc, tháng nào phải làm gì? Trong gia cang đều có hết, không cần kiếm thầy bói. Con thanh tịnh là con sẽ thấy hết rồi. Mục đích tu Vô Vi là đạt tới thanh tịnh tối đa để tiến hóa thanh nhẹ. Con siêng năng lo tu, trật tự, ngày ngày đêm đêm như vậy thì con mới nhận thức là không dễ gì có thể xác ngày hôm nay, khối óc tay chân thế gian không ai có thể chế con ra được, ngoại trừ sự thanh diệu của Thượng Đế ân ban mà thôi. Vậy con nên dốc lòng thực thi đầy đủ; Soi Hồn một ngày 2,3 lần cho cái tinh khí nó trụ, vì chồng con, linh khí mất rất nhiều, có chồng có con là mất linh khí rất nhiều. Bây giờ phải cố gắng khôi phục linh khí lại thì sẽ sáng suốt. Con có căn lành thanh nhẹ nên hiểu linh khí là quan trọng, không có nên phá hoại chất tinh trong cơ thể - tinh khí thần là quan trọng, giữ mình lo tu. Con ăn uống 7 ngày mới đạt được một giọt tinh mà con hướng về dâm dục là con tiêu hao biết bao nhiêu của Trời Đất, đó là tội rồi. Dứt khoát lo tu tiến để từ trường luồng điển trong con tốt lên và giúp đỡ gia cang bình an, vui hòa trong thanh tịnh. Ngày ngày con rảnh, niệm Phật thay vì nói chuyện; Niệm Phật để tìm ra nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì cuộc sống con sẽ an nhiên và nghiệp tâm con sẽ được tự giải. Tối thiền tốt, khỏe mạnh, may mắn sẽ đến với con càng ngày càng nhiều. Con dốc lòng tu là con thật sự có hiếu. Biết thương con, cha mẹ quý thương con, con biết thương con tức là con có hiếu. Lo tu để tâm thân an lạc, cha mẹ dù xa cách con, nhưng mà nghe con được tiến, cũng có cơ hội thăng hoa cho phần hồn thanh nhẹ.
Con TT ở VT, khi thiền có luồng điển chạy lên chạy xuống đó là phải tiếp tục làm Pháp Luân Thường Chuyển giải ra, không chấp nhận bất cứ luồng điển nào mà xâm nhập cơ thể; Phải dùng Pháp Luân Thường Chuyển tối đa để giải nó ra. Soi Hồn 2,3 lần để giải nó ra, không chấp nhận những cái luồng khí nào từ bên ngoài xâm nhập trong cơ tạng của chúng ta. Chúng ta biết rõ phần hồn chúng ta là hoàn toàn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của phần hồn; Ngoại xâm thì chỉ làm rúng động thể xác, phần hồn tỉnh táo thì chỉ có giải nó ra, không nên nuôi dưỡng những luồng điển kéo lên kéo xuống, đó là trược điển, không thanh tịnh. Pháp Luân Thường Chuyển đầy đủ, Soi Hồn một ngày 2,3 lần thì nó mới giải ra. Cương quyết đi, không nên trì trệ và nuôi dưỡng những cái luồng điển xâm nhập cơ thể chúng ta. Phải tự chủ phát triển tâm linh mới là đúng đường tu về PLVVKHHBPP.
Thầy có bao nhiêu lời giảng cho các con; Tự tu tự tiến mới là chánh pháp, nhờ đỡ là tà pháp, không nên nhờ bất cứ ai, thực hành đến nơi. Chúng ta đã niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm. Phải tu đến đó Ngài mới độ chúng ta, đừng kêu réo Ngài tới mà chính ta là người làm biếng, làm sao Ngài làm việc với chúng ta. Thấy chúng ta là một người có tội lợi dụng Thần Thánh mà không tiến hóa được.
Nếu có muốn lạy, hướng về hướng Nam, lạy 50 lạy một lần, để cho cơ tạng, những kinh huyệt trong cơ tạng được chạy đều, còn hơn thể thao. Có nhiều người ở ngoài này, người ta có thể làm 150 lạy, cơ thể mạnh khỏe, đi tới bác sĩ khám tốt - cái gì cũng tốt hết, một môn thể thao từ tâm linh từ thể xác là lạy. Ngoài này người ta lạy kiếng Vô Vi, ở đó không có phương tiện làm kiếng Vô Vi thì con phải hướng về hướng Nam mà lạy để giải cái trược khí trong người và lập lại trật tự của thần kinh khối óc, là phương pháp thể thao vừa tâm linh vừa thể xác rất quý báu. Thầy chỉ có bao nhiêu lời nhắn nhủ các con, vậy các con nên cố gắng thực hành.
Chúc con vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: