Thư đến: '... Có nhiều lúc con thấy chơi vơi lắm, quá đơn độc khi phải lo cho gia đình'
Việt Nam, ngày 1 tháng 2 năm 1997

Thầy kính mến,
Đã hơn 20 năm rồi, con xa Thầy, con cảm thấy nhớ Thầy vô cùng, nhớ Thầy nhiều lại càng hiểu đạo nhiều hơn; Con đã bỏ được một gánh nặng rồi (chồng con đã chết) nhưng còn lại một gánh nặng nhỏ, con phải làm tròn bổn phận. Thầy ơi! Có nhiều lúc con thấy chơi vơi lắm, quá đơn độc khi phải lo cho gia đình, còn phần đạo trong con không bao giờ ngưng chảy; Con muốn được thỉnh thoảng đến sống ở thiền viện hoặc nơi am cốc nào đó để con được thiền tứ thời. Con có được như ý nguyện không Thầy? Con có nên làm Pháp Luân ngồi đếm 78 cái vào lúc 5 giờ chiều? Xin Thầy trả lời cho con rõ và con không quên cầu chúc cho Thầy vạn an lành.

Con,
PTM
 
Thư đi:
Sydney, ngày 10 tháng 2 năm 1997

PTM,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 1/2/1997, được biết con đã xa Thầy hơn 20 năm, con cảm thấy nhớ Thầy vô cùng. Trong lúc Thầy ở quê nhà, hằng tuần chúng ta đều tương ngộ trong xây dựng, ngày hôm nay xa cách, nghiệp lực kích động và phản động giúp con tiến hóa trong khổ. Sự thật Thượng Đế đã và đang giáo dục các con tiến hóa trong khổ. Hiểu rõ nghiệp lực là gì thì mới nhớ lại pháp lực con đã nhận của Thầy từ Việt Nam. Thiếu hành, pháp lực càng ngày càng yếu, nghiệp lực càng ngày càng mạnh, ma nhất trượng phật nhất xích là vậy; Khó đem lại sự hòa bình trong tâm thức. Những gì người đời đã chê bai đạo mầu cũng đều là do nghiệp lực lôi cuốn mà thôi; Thậm chí đi tu theo Thầy, phản nguyên lý của Thầy; Thầy chỉ hiểu và thương, phục vụ tận độ các con tiến hóa trong chiều hướng thanh nhẹ sẵn có trong tâm thức của các con.
Con tu con đắc, con không tu con không đắc, cái đó là duyên của chính con; Mà con hướng về nghiệp trong lúc pháp lực yếu thì nghiệp lực mạnh hơn, tràn ngập tâm thức của chính con, gây động thay vì tịnh.
Ngày hôm nay con ý thức được trong sinh có tử, trong tử có sinh; Con đã am tường được nguyên lý của Trời Đất đã sắp đặt, đó là cuốn kinh vô tự để cho con đọc và tự thức, cảnh vợ chồng ly tán, đau thương trong nghiệp lực. Con có ý nguyện muốn tu, muốn giải thì giải những gì? Tu là tu sửa, không tạo nghiệp nữa thì mới giải được nghiệp lực; Hành pháp đứng đắn thì ánh sáng sẽ khôi phục, khôi phục ánh sáng. Pháp Luân Chiếu Minh, nằm làm 78 cái là 12,11,10, 9,8,7,6,5,4,3,2,1. Cộng lại 78 lần, đó là lúc nào con cũng có thể làm được hết. Làm Pháp Luân Thường Chuyển để làm gì? Để giải tất cả những trược khí trong cơ tạng, sau khi ăn uống chung đụng với tình đời, giúp cho bộ ruột càng ngày càng nhẹ, cũng là một pháp giải nghiệp lực cho chính con. Pháp Luân Thường Chuyển rất cần thiết; Soi Hồn một ngày ba lần thì thần kinh khối óc con sẽ ổn định; Pháp Luân Thường Chuyển mới giải trược khí trong nội tâm nội tạng của chính con. Thể xác này bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, không khác gì càn khôn vũ trụ đã và đang có. Tụi con không áp dụng Pháp Luân Thường Chuyển không giải được trược khí trong nội tâm, làm sao hòa đồng với thanh quang của vũ trụ mà tiến. Cho nên môn nào Thầy đã đề nghị cho các con thực hành, chính Thầy đã thực hành và có hiệu quả; Nếu các con không siêng năng giúp đỡ các con thì chẳng có một người nào có thể giúp đỡ được. Cố gắng tu đi để giải bớt trần tâm khổ nạn. Thầy năm nay cũng 74 tuổi, đêm đêm vẫn hành đứng đắn; Từ ngày xa các con đến bây giờ Thầy mới có duyên được đọc thư con và hiểu tâm trạng con, muốn con trở về với sự an lạc trước kia con đã có. Thầy cũng vậy, chỉ lo tu để giải nghiệp tâm của chính mình là công bằng nhất; Chúng ta lượm được pháp và hành pháp; Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là giải nghiệp, khứ trược lưu thanh để tiến về cõi thanh nhẹ, đó là phần hồn càng ngày càng sáng suốt; Nhịn nhục tối đa để hòa cảm tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Thượng Đế phục vụ quần sinh qua ánh sáng của Ngài, tận độ khắp nơi.
Bớt nói, tự sửa mới là người tu thật sự; Nói nhiều không sửa không phải là người tu; Rước nghiệp vào thân không phải người tu; Hướng dục không bao giờ hành tiến được; Sửa sai mới có cơ hội hành tiến. Con càng tu càng thấy con sai chẳng có ai sai; Sửa tâm hồn con thì con sẽ được tiến, nhưng ngược lại là chỉ gạt mình mà thôi. Năm nay là năm thử thách; Người có ý nguyện tu học sẽ gặp phải những trở ngại để thức tâm hiểu rõ giá trị thanh tịnh của chính mình mà tiến. Những gì con muốn hành, Thầy đã hành và để lại một cuốn video cho các con noi theo đó mà thực hành; Chính Thầy đã làm vì Thầy sợ thế gian hay lường gạt, làm không đúng cũng nói đạo, gạt mình và gạt người, không chịu thấu triệt nguyên lý của Thượng Đế mà hành sự. Vậy con nhận được thư này, câm mồn thực hành sửa tâm, dụng trí ý tu tiến chớ không dụng lý luận tu tiến. Trí ý tu tiến là chánh pháp; Luồng điển của con sẽ hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mà tiến hóa. Phải dầy công mới có, nói thì dễ hành thì khó; Bao năm xa cách nhưng mà con thiếu thực hành vì mê loạn. Ngày hôm nay con nên cố gắng thực hành để tự mình khôi phục sự chánh giác của chính mình mà tiến.
Chúc con tự tu tự tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: