Thư đến: '... PLVV của Thầy đã đem cho con trở về với cái tâm chân thật; Hằng ngày con cố gắng trì niệm Lục Tự Di Đà'
Ngày 22 tháng 1 năm 1997

Kính thưa Thầy,
Con tên là NHC, đã quy y theo Thầy học đạo được bốn năm. Con nhận thấy PLVV của Thầy đã đem cho con trở về với cái tâm chân thật; Hằng ngày con cố gắng trì niệm Lục Tự Di Đà, nhưng trước mắt của con sao chỉ nhìn thấy hình bóng của Thầy và cũng nhờ vậy mà con luôn nhớ kềm tâm không dám làm điều sái quấy.
Nhưng thưa Thầy, con biết mình phận hèn đức mỏng, nên luôn bị nghiệp lực gia đình chi phối; Dẫu vậy con cũng nguyện cố gắng lo tu, không dám bỏ lỡ dịp may là được Thầy che chở cho con theo học Phật Pháp. Con luôn luôn nghe tự trong tâm con lời Thầy khuyên dạy:"Hãy buông bỏ hết mà trở về không". Thưa Thầy! Con đã biết rõ con là một người xấu xa, nên nguyện cố gắng lo tu. Khoảng nữa năm nay con thấy tâm con được nhẹ nhàng và công phu thấy đỡ lắm; Khi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì dường như đầu con có một sức mạnh bao trùm và căng thẳng giống như nở thêm ra, không hiểu ý nghĩa chi hết, nhưng con vẫn tiếp tục niệm hoài bất cứ giờ phút nào, kết quả ra sao cũng được. Con phó mặc cho Thượng Đế; Con thấy bây giờ con không còn biết tính toán chuyện của ngày mai. Con còn ngu muội lắm, trên đường tu nếu có lầm lỗi, xin ơn trên CHA và Thầy tha tội lỗi cho con.
Với tất cả lòng thành, con xin cảm tạ ơn CHA ơn Thầy đã chỉ dạy nhiều cho con.
Đầu năm tết âm lịch 1997 nhân cơ hội Thầy sang Úc Châu thăm viếng các bạn đạo, con xin có đôi lời kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe và an vui trên bước đường truyền pháp. Con xin được đảnh lễ Thầy ba lạy bằng tất cả lòng thành tưởng nhớ ơn Thầy.

Đệ tử kính bái,
NHC
 
Thư đi:
Sydney, ngày 30 tháng 1 năm 1997

HC con,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 22/1/1997, được biết con có duyên được Vô Vi pháp lành và con nhận thấy chính con phải sửa con mới có cơ hội tiến.
Ngày hôm nay con nguyện niệm Phật để giải tất cả nghiệp chướng trong nội tâm. Tâm chúng ta không trong lành thì nghiệp tấn công. Tâm chúng ta trong lành thì chúng ta giải tỏa tất cả những nghiệp chướng sẽ có trong tương lai và quá khứ; Đó là điều cần thiết. Con biết niệm Phật tức là con chịu sửa tâm. Sửa tâm không cần đếm, không cần biết; Trong thanh tịnh con sẽ phát sáng; Cứ giữ như vậy lòng thành niệm hướng thượng và biết đường cuối cùng của chúng ta là ánh sáng vô cùng tận, hội nhập với ánh sáng của Đại Bi mà tiến thì đó là đường lối chơn thật của người tu. Nếu con còn vướng bận tranh chấp thì không bao giờ con tiến tới ánh sáng được. Dù có tu Vô Vi nhưng mà không tiến ánh sáng được. Phải buông bỏ tất cả những sự tranh chấp thì con người ở cõi thế gian của con là một thánh nhơn, một hiền triết, nhịn nhục để thăng hoa, nhịn nhục để tiến hóa tới vô cùng; Đó là đường lối của Chư Tiên Chư Phật đã và đang hành. Con có duyên lành ngộ được Thầy là người thực hành chớ không phải nói lý thuyết suông. Con thấy Thầy đi đây đi đó, không tiền không bạc, nhưng mà thành tâm thì sẽ có cơ hội đi. Thượng Đế đã an bài cho Thầy có một cuộc sống và tương ngộ với các con trong nhịp sống vui hòa thăng tiến thì chúng ta không có trì trệ. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật như Thầy đã cắt nghĩa rõ trong băng. Chừng nào con nghe được và hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là cuộc sống cả càn khôn vũ trụ, lúc đó con là người thanh nhẹ xuất ngôn và lý thuyết tràn ngập, xây dựng cho mọi người chung tiến; Đó cũng là sự dầy công của chính con.
Ngày hôm nay Thầy cống hiến cho con những cái nguyên lý tu học, những băng giảng kia, lời nói thao thao bất tận đó cũng do dầy công hành pháp Thầy mới có được chớ đâu có ai cho. Thế gian có trường đại học dạy loại đó không? Trường đại học chỉ dạy nắm bắt mà không dạy mở được, cho nên học tới bác sĩ cũng phải ôm nghiệp mà thôi, không tiến hóa được.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: