Thư đến: '... Luôn luôn cố gắng noi theo tấm gương sáng, học tính kiên nhẫn, tình thương yêu tha thứ của Đức Thầy'
P, ngày 20 tháng 12 năm 1996

Kính thưa Đức Thầy,
Con tên NHM, một tu sinh Pháp Lý Vô Vi tại P, T; Xin kính đảnh lễ Thầy, cầu chúc sức khỏe Thầy và quý đạo hữu khắp năm châu, cầu chúc cho Đại Hội gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp trong tình thương yêu cao cả của Đấng Cha Lành.
Riêng tại VN, con cũng xin kính cẩn chân thành cảm ơn quý huynh trưởng HE, huynh TN (VCT) và quý huynh đệ tỷ muội đã có nhiều sự giúp đỡ, động viên, khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng con trên bước đường tu học PLVVKHHBPP. Đã nhiều năm qua, mặc dù con chưa được một lần diện kiến Đức Thầy, nhưng trong những đêm dài công phu hành pháp, tâm hồn con đã luôn luôn cảm nhận có Đức Thầy bên cạnh, đã dìu dắt, dạy dỗ con một cách kiên trì, với một ánh mắt tình cảm thương yêu bao la vô bờ bến.
Cho nên hơn 15 năm qua, mặc dù đã gặp biết bao cảnh thăng trầm, lao đao, khảo đảo , tù tội và mất mát, nhưng mỗi ngày đêm con hằng tâm tu niệm và đã hết sức động viên khuyến khích bạn đạo hai miền quê hương cát trắng (N, P) phải luôn luôn cố gắng noi theo tấm gương sáng, học tính kiên nhẫn, tình thương yêu tha thứ của Đức Thầy, của quý huynh tỷ đã có nhiều công lao đóng góp phát huy nền đạo pháp Vô Vi và phải lo quyết tâm bền chí tu học, phải cố gắng thực hành đúng đắn theo chánh pháp, không được sửa đổi.

Dù ai nói ngả nói nghiên, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
Dù ai nói đông nói tây thì ta vẫn đứng như cây giữa rừng!
Tình đạo hữu quý nhất là lòng chân thật.
Nghĩa vợ chồng quý nhất là lòng chung thủy.
Lý đạo nhiệm mầu quý nhất là sự trung tín.
Bề tôi trung không thờ hai chúa, chánh pháp nhiệm mầu không hai tâm!

Và con xin tặng Thầy một bài thơ:
Bấy lâu mong ước đợi chờ
Đại Hội Bangkok mở cờ lòng con
Tu hành vững dạ sắc son
Vô Vi chánh pháp chẳng còn nghĩ suy
Quyết tâm tu học kiên trì
Trở về nguồn cội hợp thi nhẫn hòa
Học bài 3 chữ : Nhẫn Hòa,
Thương Yêu, Thanh Tịnh mới là người tu!

Một lần nữa, trước khi dứt lời, con xin hướng tâm thanh tịnh cầu chúc cho Đức Thầy, quý bạn đạo khắp năm châu được nhiều sức khỏe, an khang và trường thọ.
Riêng huynh T (TN), đại diện VN, đi tham dự Đại Hội Thái Lan 1996, rất mong mỏi và hy vọng huynh sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, nhiều điều hay mới lạ để ngày về giúp đỡ bạn đạo trong nước được thăng tiến nhanh hơn trên bước đường tu học; Và cuối cùng con xin kính bái Đức Thầy ba lạy trong tâm tượng trưng " Thiên Địa Nhơn". Các cõi, con đều luôn luôn kính trọng Thầy.

Tu sinh,
NHM
 
Thư đi:
Manila, ngày 10 tháng 1 năm 1997

HM con,
Thầy đã vui nhận được thư con tràn đầy lòng thành tu tiến và cầu chúc cho mọi người cùng tiến cùng minh. Điều này rất cần thiết; Con đã dũng mãnh tự tu tự tiến thì con sẽ thấy sự hiện diện của con tại thế gian không phải không hữu ích. Con có tâm như mọi người, ngày hôm nay con tu trong cảnh kích động và phản động ở thế gian, nhưng mà tâm thành kính vẫn giữ, không thay đổi tức là xây dựng cho phần hồn tiến hóa ở tương lai tốt đẹp. Lần lần con sẽ tương ngộ nguyên lý của Trời Đất, của Vô Vi, làm việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành không. Mỗi ngày tu tiến trong thanh tịnh, thực hành đứng đắn pháp môn. Soi Hồn một ngày ba lần, Pháp Luân Thường Chuyển đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu, tự giải được mới phá chấp. Ai giải mê cho chúng ta? Chính ta giải; Làm Pháp Luân Thường Chuyển là lấy nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ tự giải, đem lại sự quân bình trong nội thức của chính mình. Khối óc và cơ tạng của con là tài sản cuối cùng. Nếu mà hành PLVVKHHBPP là tự tu tự giải, khai mở trực giác của chính mình, tiến hóa tới vô cùng thì sẽ không còn mê chấp và tạo thị phi, động loạn vô ích. Chúng ta thực hiện những điều cần thiết mà không thực hiện những điều không cần thiết. Càng tu càng quý thương huynh đệ, càng quý thương nhân loại, càng quý thương vạn linh. Vạn vật, vạn linh đã đóng góp cho chúng ta không ít, đã hy sinh thân mạng vì lúc con chưa tu con đâu có biết ăn chay. Con chỉ ăn mặn, nghiệp sát tràn đầy cho nên sanh bệnh bất cứ lúc nào không hay. Ngày nay con tu rồi, con thấy vạn linh đều muốn cầu tiến và hỗ trợ cho nhau trong nguyên lý và thực hành trong định luật nhân quả của Trời Đất. Ngày hôm nay con hiểu được một phần đạo, hướng về thanh tịnh mà hành sự thì tương lai con sẽ hiểu rõ chiều sâu của đạo pháp là không. Nếu tâm ta còn chấp thì không bao giờ tiến về không được, không bao giờ có ánh sáng. Con thấy thế gian mê lầm, ôm chấp: Tiền tình duyên nghiệp, khổ cảnh mà không tiến thân. Bằng lòng tu để ảnh hưởng, thầm tu thầm tiến mới ảnh hưởng được nhân loại ở tương lai, vì cơ cấu nó như vậy. Mọi người phải cuống cuồng trong cái tham dục khó tiến. Ngày hôm nay chúng ta hiểu, gỡ rối được chính mình, sẽ chứng minh phần hồn chúng ta có cơ hội tiến hóa ở tương lai. Dù khi bỏ xác đi nữa, phần hồn cũng còn minh mẫn vì đêm đêm lo tu, lo sửa, hiểu được nguyên lý của trời đất. Sinh trụ hoại diệt rõ rệt thì đâu có bỡ ngỡ bất cứ ở cõi nào. Thiên Địa Nhơn - ba cõi con sẽ tiến tới và tự tu tự thức, không còn ỷ lại nữa. Thương yêu xây dựng, đó là đường tiến thẳng, chẳng có lùi. Xây dựng sửa tiến thì chẳng có lùi, mà tạo động tạo mê thì bùi ngùi khó tiến. Trời Đất Người rõ ràng - con được một thân xác duyên dáng cấu trúc bởi Trời Đất, đó là đạo. Vạn sự trên đời là không, mọi sự trở về không mới là đúng đường đạo. Ta chẳng có gì, chỉ có tâm thôi; Chúng ta có sẵn của Trời Đất là vô cùng, không tính toán, luôn luôn xây dựng và hỗ trợ. Nếu chúng ta bằng lòng đến đó, nguyên khí của Trời Đất sẵn sàng hỗ trợ cho con tiến hóa, không có bỏ con bất cứ lúc giây phút nào con tưởng đến. Bạn đạo kỳ này chưa được duyên dự đại hội nhưng tâm thức lúc nào cũng hướng về đại hội, chung sống hòa bình, tình thương huynh đệ tỷ muội. Cuộc đời phải có những sự trở ngại đó thì chúng ta mới tiến. Chúng ta mới thấy rõ sự trì trệ của chính mình, thiếu sáng suốt hóa giải không được, trược khí xâm nhập trong tâm thức của mọi người. Nhân cơ hội này, không đi được lại càng dày công tu hơn để có cơ hội hiểu được tình đời đen bạc. Mọi người đều ồn ồn ào ào chạy vô cõi âm u mà không hay, tự cho mình là sáng suốt, đó là tạo trì trệ cho tâm thân, phần hồn tương lai không tiến hóa được. Chúng ta ngày đêm chấp nhận, nhịn nhục lo tu tức là lo cho tương lai. Hành pháp đứng đắn tức là lo cho phần hồn tương lai. Chúng ta sẽ có đất dừng chân rõ rệt, chứ không phải như những người cấm không hiểu lấy chính họ.
Vậy con nên cố gắng tu; Nhân dịp này chúng ta cũng có cơ hội thỏ thẻ cùng nhau trên giấy trắng mực đen để thức tâm lẫn nhau và tự tu tự tiến. Thành thật cảm ơn những gì con gởi đến Thầy và cho tất cả bạn đạo.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: