Vài album mới nhất
Uống Nước Nhớ Nguồn
Tôi Sống Mãi
Đi Với Tôi
 
Những albums Tân Nhạc khác
Anh và Tôi
Bạn Ơi
Chung Sống Hòa Bình
Dâng Lên Thầy
Dấu Kỷ Niệm
Dũng Hành
Duyên Lành
Duyên Lành Tự Thức
Đường Đi Thật
Đường Về Thiên Thai
Giáng Trần
Hãy Nhắc Cho Nhau
Hoa Vô Vi
Hoa Vô Vi 2
Hồi Sinh Sum Vầy
Hội Tụ Vinh Quang
Hồn Thiêng
Khí Giới Tình Thương
Kiếp Người
Lời Thầy
Lục Căn Lục Trần
Mẹ Hiền Yêu Dấu
Nhạc Khúc Không Gian
Nhớ Thương Thầy
Nỗi Lòng Du Tử
Ô Hê! Kỷ Nguyên Di Lạc
Tha Thứ & Thương Yêu
Thiền Ca Frankfurt 1995
Thiên Địa Nhân
Thiên Địa Nhân 2
Tiếng Trống Dựng Xây
Tiếng Trống Đại Đồng
Tình
Tình Đạo
Tình Mẹ Âu Yếm
Tình Trời Tận Độ
Tình Yêu Sống Động
Tôi Tầm Tôi
Trần Gian
Xứ Tôi
Xuân Di Lạc
Yêu Cha
 
Mai An
Tải về máy:
Du Hành Đạo Pháp:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
[Ca khúc trước]  [Ca khúc kế tiếp]  [Cả album]
Lời của ca khúc:
DU HÀNH ĐẠO PHÁP
Thơ: Lương Sĩ Hằng
Nhạc: Mai An

Đại La xoay chuyển khắp năm châu
Pháp Lý Vô Vi rất nhiệm mầu
Xây dựng vô cùng trong Đạo Pháp
Quí tưởng Trời cao tâm hành triển

Học hỏi vô cùng tâm tự tiến
Phục vụ thành tâm, tâm tự giác
Quyết định tự tu chẳng đổi dời
Qui y Phật Pháp thành tâm tiến
Hướng về Trời Phật óc sáng choang
Dẹp bỏ thị phi tâm tánh hiền
Thực hành Chánh Pháp tự đạt duyên
Bài thơ liên hệ: Du Hành Đạo Pháp
 
 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: