Vài album mới nhất
Uống Nước Nhớ Nguồn
Tôi Sống Mãi
Đi Với Tôi
 
Những albums Tân Nhạc khác
Anh và Tôi
Bạn Ơi
Chung Sống Hòa Bình
Dâng Lên Thầy
Dấu Kỷ Niệm
Dũng Hành
Duyên Lành
Duyên Lành Tự Thức
Đường Đi Thật
Đường Về Thiên Thai
Giáng Trần
Hãy Nhắc Cho Nhau
Hoa Vô Vi
Hoa Vô Vi 2
Hồi Sinh Sum Vầy
Hội Tụ Vinh Quang
Hồn Thiêng
Khí Giới Tình Thương
Kiếp Người
Lời Thầy
Lục Căn Lục Trần
Mẹ Hiền Yêu Dấu
Nhạc Khúc Không Gian
Nhớ Thương Thầy
Nỗi Lòng Du Tử
Ô Hê! Kỷ Nguyên Di Lạc
Tha Thứ & Thương Yêu
Thiền Ca Frankfurt 1995
Thiên Địa Nhân
Thiên Địa Nhân 2
Tiếng Trống Dựng Xây
Tiếng Trống Đại Đồng
Tình
Tình Đạo
Tình Mẹ Âu Yếm
Tình Trời Tận Độ
Tình Yêu Sống Động
Tôi Tầm Tôi
Trần Gian
Xứ Tôi
Xuân Di Lạc
Yêu Cha
 
Công Thành
Tải về máy:
Đường Không Đi Không Đến:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
[Ca khúc trước]  [Ca khúc kế tiếp]  [Cả album]
Lời của ca khúc:
ÐƯỜNG KHÔNG ÐI KHÔNG ÐẾN
Ý Đạo, Ý Thơ: Lương Sĩ Hằng
Nhạc & Lời: Hoàng Thi Thơ

Lộ bất hành bất đáo
Chung bất đả bất minh
Thân bất tu bất tiến
Tu bất hành bất linh
Ðường không đi không đến
Chuông không đánh không kêu
Thân không tu không tiến
Tu không hành không thiêng

Ơi hỡi người trần gian
Muốn đi tới đích ta phải bước lên đàng
Ơi hỡi người trần gian
Chuông mà chẳng đánh
sao có tiếng ngân vang
Ơi hỡi người trần gian
Thân mà chẳng tu
sao hồn được thanh quang
Và và tu mà không hành
sao tới được tới được Thiên Ðàng

Ðạo không hành không đắc
Tu không hành không linh
 
 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: