1921. Giảng Tại Việt Nam 1974     
  01-06-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740601L4
1922. Lòng Tham Con Người     
  10-02-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740210L3
1923. Tân Niên Quí Sửu - Cuốn 1     
  17-02-1973 - Sài Gòn - Item ID: 19730217L1
1924. Thầy Ðọc "Sấm Tu Hành" Của Đức Ông Tư Ðỗ Thuần Hậu     
  27-01-1973 - Sài Gòn - Item ID: 19730127L2
1925. Vạn Sự Khởi Đầu     
  04-08-1973 - Sài Gòn - Item ID: 19730804L1
1926. Giảng Cho BĐ TNDũng tại Dallas   
  30-06-1981 - Dallas - Item ID: 19810630L2
1927. Hóa Sanh Tự Thức     
  03-06-1985 - Pomona - Item ID: 19850603L1
của tổng cộng 1927 tài liệu.
  119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129]
Master in 1980s
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Bấm vào tựa của mỗi tài liệu trong danh mục, nếu có, để xem chi tiết, hay để đọc.
(2)Giải thích các icon:
: đây là một cuốn audio. Bấm vào đó để nghe.
: đây là một cuốn video.
: đây là một cuốn sách (hay đặc san, lá thư).
: đây là một cuốn sách đọc (audio book).
: đây là một ebook (để đọc trên Ipad, Kindle, v.v.).
: bài audio này đang trong quá trình được chép hay duyệt lại, và sẽ được phổ biến khi hoàn tất. Rà con chuột trên icon sẽ hiện lên tên người đóng góp.
: bài chép của mẫu audio này đã được hoàn tất; quý vị có thể bấm vào đó để đọc trực tiếp.
--- Nếu chỉ có : audio này chưa có ai chép. Nếu quý bạn đạo phát tâm chép giúp bài đó, xin làm ơn liên lạc với nhóm thực hiện Thư Viện (theo địa chỉ dưới đây) để đăng ký chép, và giúp tránh tình trạng nhiều bạn đạo chép cùng một bài.
Tìm:
>> Advanced Search