1. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Bổ Dĩ Phật Học Vấn Đáp - Cuốn 22B     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q58
2. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Bổ Dĩ Phật Học Vấn Đáp - Cuốn 22A     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q57
3. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Phật Học Vấn Đáp - Cuốn 21B     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q56
4. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 21A     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q55
5. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 20B     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q54
6. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 20A     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q53
7. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: BĐ Tập Truyền Pháp - Thầy Minh Luận - Cuốn 19N     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q52
8. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: BĐ Thiết Thực Tu Hành - Cuốn 19M     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q51
9. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: BĐ Thực Tập Truyền Pháp - Cuốn 19L     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q50
10. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Thầy Kể Chuyện Đời Thầy - Cuốn 19K     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q49
11. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Thầy Kể Chuyện Đời Thầy - Cuốn 19J     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q48
12. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: BĐ Tập Truyền Pháp - Thầy Minh Luận - Cuốn 19I     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q47
13. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 19H     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q46
14. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: BĐ Phái Nữ Thảo Luận - Cuốn 19G     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q45
15. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: BĐ Thiết Thực Tu Hành - Thầy Minh Giải - Cuốn 19F     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q44
của tổng cộng 1927 tài liệu.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Master in 1980s
 
 
 
Thầy Ðọc & Giảng "Địa Ngục Du Ký" - Cuốn 12
 
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Bấm vào tựa của mỗi tài liệu trong danh mục, nếu có, để xem chi tiết, hay để đọc.
(2)Giải thích các icon:
: đây là một cuốn audio. Bấm vào đó để nghe.
: đây là một cuốn video.
: đây là một cuốn sách (hay đặc san, lá thư).
: đây là một cuốn sách đọc (audio book).
: đây là một ebook (để đọc trên Ipad, Kindle, v.v.).
: bài audio này đang trong quá trình được chép hay duyệt lại, và sẽ được phổ biến khi hoàn tất. Rà con chuột trên icon sẽ hiện lên tên người đóng góp.
: bài chép của mẫu audio này đã được hoàn tất; quý vị có thể bấm vào đó để đọc trực tiếp.
--- Nếu chỉ có : audio này chưa có ai chép. Nếu quý bạn đạo phát tâm chép giúp bài đó, xin làm ơn liên lạc với nhóm thực hiện Thư Viện (theo địa chỉ dưới đây) để đăng ký chép, và giúp tránh tình trạng nhiều bạn đạo chép cùng một bài.
Tìm:
>> Advanced Search