1. Tình Thương Khai Giảng - Cuốn 1     
  23-05-1985 - Houston - Item ID: 19850523L1
2. Tình Thương Khai Giảng - Cuốn 2     
  23-05-1985 - Houston - Item ID: 19850523Q1
3. TV Vĩ Kiên, Khóa Đặc Biệt A: "Tình Thương" - Vấn Đạo - Cuốn B   
  23-05-1986 - Cresline - Item ID: 19860523Q2
4. TV Vĩ Kiên, Khóa Ðặc Biệt B: "Hòa" - Nhẫn Tính   
  27-05-1986 - Crestline - Item ID: 19860527L1
5. TÐ Montréal, Khóa "Tịnh Tâm" - Cuốn A&B   
  09-07-1987 - Montreal - Item ID: 19870709Q1
6. TV Quy Thức, Khóa 3: "Thăng Hoa" - Ngày Khai Mạc - Cuốn 1   
  15-06-1988 - Amphion - Item ID: 19880615L1
7. TV Quy Thức, Khóa 3: "Thăng Hoa" - Cuốn 2   
  15-06-1988 - Amphion - Item ID: 19880615Q1
8. TV Quy Thức, Khóa 3: "Thăng Hoa" - Cuốn 3   
  16-06-1988 - Amphion - Item ID: 19880616Q1
9. TV Quy Thức, Khóa 3: "Thăng Hoa" - Cuốn 4   
  16-06-1988 - Amphion - Item ID: 19880616Q2
10. TV Quy Thức, Khóa 3: "Thăng Hoa" - Cuốn 5   
  16-06-1988 - Amphion - Item ID: 19880616Q3
11. TV Quy Thức, Khóa 3: "Thăng Hoa" - Cuốn 6   
  16-06-1988 - Amphion - Item ID: 19880616Q4
12. Khóa Sống Chung Hòa Bình - Khai Mạc     
  23-07-1988 - Montreal - Item ID: 19880723L2
13. Khóa Sống Chung Hòa Bình - Bế Mạc - Cuốn B     
  26-07-1988 - Montreal - Item ID: 19880726L1
14. Khóa Sống Chung Hòa Bình: Văn Nghệ   
  Bạn Đạo Vô Vi, 26-07-1988 - Montreal - Item ID: 19880726M1
15. Khóa Sống Chung Hòa Bình: Vấn Ðáp - Cuốn A     
  26-07-1988 - Montreal - Item ID: 19880726Q1
của tổng cộng 100 tài liệu.
[1] 2 3 4 5 6 7   
an image
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Bấm vào tựa của mỗi tài liệu trong danh mục, nếu có, để xem chi tiết, hay để đọc.
(2)Giải thích các icon:
: đây là một cuốn audio. Bấm vào đó để nghe.
: đây là một cuốn video.
: đây là một cuốn sách (hay đặc san, lá thư).
: đây là một cuốn sách đọc (audio book).
: đây là một ebook (để đọc trên Ipad, Kindle, v.v.).
: bài audio này đang trong quá trình được chép hay duyệt lại, và sẽ được phổ biến khi hoàn tất. Rà con chuột trên icon sẽ hiện lên tên người đóng góp.
: bài chép của mẫu audio này đã được hoàn tất; quý vị có thể bấm vào đó để đọc trực tiếp.
--- Nếu chỉ có : audio này chưa có ai chép. Nếu quý bạn đạo phát tâm chép giúp bài đó, xin làm ơn liên lạc với nhóm thực hiện Thư Viện (theo địa chỉ dưới đây) để đăng ký chép, và giúp tránh tình trạng nhiều bạn đạo chép cùng một bài.
Tìm:
>> Advanced Search