1. TÐ Quy Thức - Khóa 3: Thuyết Giảng Tiếng Trung Hoa (Triều Châu) - Cuốn 2B   
  29-12-1981 - Amphion les Bains - Item ID: 19811229L1
2. TÐ Quy Thức - Khóa 3: Thuyết Giảng Tiếng Trung Hoa (Triều Châu) - Cuốn 1A   
  29-12-1981 - Amphion les Bains - Item ID: 19811229Q1
3. TÐ Quy Thức - Khóa 3: Thuyết Giảng Tiếng Trung Hoa (Triều Châu) - Cuốn 1B   
  29-12-1981 - Amphion les Bains - Item ID: 19811229Q2
4. TÐ Quy Thức - Khóa 3: Thuyết Giảng Tiếng Trung Hoa (Triều Châu) - Cuốn 2A   
  29-12-1981 - Amphion les Bains - Item ID: 19811229Q3
5. Đức Thầy Giải Thích và Niệm Lục Tự Di Đà   
  01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860100L1
6. Khóa Học Kinh A Di Ðà: Vấn Ðạo - Cuốn A   
  01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860100Q1
7. Khóa Học Kinh A Di Ðà: Vấn Ðạo - Cuốn B   
  01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860100Q2
8. Khóa Học Kinh A Di Ðà: BÐ Tập Truyền Pháp - Cuốn A   
  01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860100Q4
9. Khóa Học Kinh A Di Ðà: BÐ Tập Truyền Pháp - Cuốn A   
  01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860100Q5
10. Khóa Học Kinh A Di Ðà - BÐ Tập Truyền Pháp - Cuốn B   
  01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860100Q6
11. Khóa Học Kinh A Di Ðà - BÐ Tập Truyền Pháp - Cuốn B   
  01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860100Q7
12. Khóa Học Kinh A Di Ðà - Vấn Ðạo - Cuốn C   
  01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860100Q9
13. Khóa Học Kinh A Di Đà - Cuốn 2     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101L1
14. Khóa Học Kinh A Di Đà - Cuốn 3     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101L2
15. Khoá Học Kinh A Di Đà - Cuốn 1     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101L3
của tổng cộng 228 tài liệu.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
an image
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Bấm vào tựa của mỗi tài liệu trong danh mục, nếu có, để xem chi tiết, hay để đọc.
(2)Giải thích các icon:
: đây là một cuốn audio. Bấm vào đó để nghe.
: đây là một cuốn video.
: đây là một cuốn sách (hay đặc san, lá thư).
: đây là một cuốn sách đọc (audio book).
: đây là một ebook (để đọc trên Ipad, Kindle, v.v.).
: bài audio này đang trong quá trình được chép hay duyệt lại, và sẽ được phổ biến khi hoàn tất. Rà con chuột trên icon sẽ hiện lên tên người đóng góp.
: bài chép của mẫu audio này đã được hoàn tất; quý vị có thể bấm vào đó để đọc trực tiếp.
--- Nếu chỉ có : audio này chưa có ai chép. Nếu quý bạn đạo phát tâm chép giúp bài đó, xin làm ơn liên lạc với nhóm thực hiện Thư Viện (theo địa chỉ dưới đây) để đăng ký chép, và giúp tránh tình trạng nhiều bạn đạo chép cùng một bài.
Tìm:
>> Advanced Search