1. Nhân Sanh Thế Ðộ (Thầy giảng tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn 2B   
  23-04-1981 - HongKong - Item ID: 19810423L1
2. Nhân Sanh Thế Ðộ (Thầy giảng tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn B   
  23-04-1981 - HongKong - Item ID: 19810423L2
3. Giảng Tiếng Trung Hoa (Quảng Ðông) Tại Hồng Kông - Cuốn 2A   
  23-04-1981 - HongKong - Item ID: 19810423L3
4. TÐ Quy Thức - Khóa 3: Thuyết Giảng Tiếng Trung Hoa (Triều Châu) - Cuốn 2B   
  29-12-1981 - Amphion les Bains - Item ID: 19811229L1
5. Ðàm Ðạo Cùng BÐ Trung Hoa Tại Paris, Pháp (tiếng Quảng Đông) - Cuốn A   
  29-12-1981 - Paris - Item ID: 19811229L2
6. TÐ Quy Thức - Khóa 3: Thuyết Giảng Tiếng Trung Hoa (Triều Châu) - Cuốn 1A   
  29-12-1981 - Amphion les Bains - Item ID: 19811229Q1
7. TÐ Quy Thức - Khóa 3: Thuyết Giảng Tiếng Trung Hoa (Triều Châu) - Cuốn 1B   
  29-12-1981 - Amphion les Bains - Item ID: 19811229Q2
8. TÐ Quy Thức - Khóa 3: Thuyết Giảng Tiếng Trung Hoa (Triều Châu) - Cuốn 2A   
  29-12-1981 - Amphion les Bains - Item ID: 19811229Q3
9. Ðàm Ðạo Cùng BÐ Trung Hoa Tại Paris, Pháp (tiếng Quảng Đông) - Cuốn B   
  Bạn Ðạo, 29-12-1981 - Paris - Item ID: 19811229Q4
10. Giảng Cho Hai Bạn Ðạo Cynthia và H. Anh - Cuốn A   
  08-01-1982 - Manila - Item ID: 19820108Q1
11. Ðức Thầy Giảng Tiếng Trung Hoa (Quảng Ðông) - Cuốn 5A   
  25-02-1982 - HongKong - Item ID: 19820225L2
12. Ðức Thầy Giảng Tiếng Trung Hoa (Quảng Ðông) - Cuốn 5B   
  25-02-1982 - HongKong - Item ID: 19820225L3
13. Ðức Thầy Giảng Cho Đông Y Sĩ Trung Hoa (tiếng Quảng Đông) - Cuốn AB   
  27-02-1982 - Item ID: 19820227L1
14. Ðàm Ðạo Cùng B/Đ Hồng Kông (tiếng Trung Hoa - Quảng Ðông) - Cuốn A   
  27-02-1982 - HongKong - Item ID: 19820227Q1
15. Ðàm Ðạo Cùng BÐ Hồng Kông (tiếng Trung Hoa - Quảng Ðông) - Cuốn B   
  27-02-1982 - HongKong - Item ID: 19820227Q2
của tổng cộng 43 tài liệu.
[1] 2 3   
Master in 1980s
 
 
 
Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Về Các Khó Khăn Của Bạn Đạo Phái Nữ - Cuốn 19G
 
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Bấm vào tựa của mỗi tài liệu trong danh mục, nếu có, để xem chi tiết, hay để đọc.
(2)Giải thích các icon:
: đây là một cuốn audio. Bấm vào đó để nghe.
: đây là một cuốn video.
: đây là một cuốn sách (hay đặc san, lá thư).
: đây là một cuốn sách đọc (audio book).
: đây là một ebook (để đọc trên Ipad, Kindle, v.v.).
: bài audio này đang trong quá trình được chép hay duyệt lại, và sẽ được phổ biến khi hoàn tất. Rà con chuột trên icon sẽ hiện lên tên người đóng góp.
: bài chép của mẫu audio này đã được hoàn tất; quý vị có thể bấm vào đó để đọc trực tiếp.
--- Nếu chỉ có : audio này chưa có ai chép. Nếu quý bạn đạo phát tâm chép giúp bài đó, xin làm ơn liên lạc với nhóm thực hiện Thư Viện (theo địa chỉ dưới đây) để đăng ký chép, và giúp tránh tình trạng nhiều bạn đạo chép cùng một bài.
Tìm:
>> Advanced Search