Coc Thay at TV00
 
 
 Mẫu Ái 1970-1975
Tác giả : Lương Sĩ Hằng
Ấn bản : 1,   ISBN: 978-0-9949009-0-6
Ngày phát hành : 04-2016
Nơi phát hành : Canada
Phát hành bởi : Vô Vi Library Publications
Downloads : [pdf]
Các file phụ : bìa trước
Lãnh vực : Tâm Linh
Đề tài/Tóm tắt : Từ năm 1970 đến năm 1975, khi còn ở Việt Nam, Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đã viết và thuyết giảng trên 200 bài thơ “Mẫu Ái” với ý nghĩa tràn đầy tình thương, hướng độ tâm linh. Những bài thơ quý giá đó, lần đầu tiên đã được lưu trữ và gom lại trong bộ sưu tập này.

Vô Vi Library Publications

Ở đời này chẳng có gì bằng tình thương êm đẹp giữa mẹ và con, nó mãi mãi sống còn trong tâm hồn của người kế tiếp. Giáo dục trẻ thơ thật là một kỳ công huyền diệu của một người mẹ hiền đã tự ý thức và đã chấp nhận sự sống trong tình thương cao cả. Không từ khước bất cứ một sự bận rộn nào do con trẻ mang đến hàng ngày, luôn luôn chiều chuộng và theo dõi trong tình thương sống động.

Lương Sĩ Hằng
 
 
Xem thêm:   Audio   Video   Sách báo   Bài chép
 
Hướng dẫn cách dùng
Tìm:
>> Advanced Search