>> wide display >>
Tác giả : Ông Hồ Văn Em
Ngày : 09-2012
Địa danh : Sài Gòn, Việt Nam
Downloads : [mp3.1][mp3.2][mp3.3][mp3.4] (Audio Book)
Các file phụ : bìa trước
hình bìa CD
Lãnh vực : Thiền
_ __((()))__ _
Đề tài/Tóm tắt :
..."Nếu có ai hỏi tôi sự gì mà tôi cho là may mắn nhất, quý nhất, và quan trọng nhất trong đời tôi (hơn cả sự nghiệp của cải mà tôi đã gây được) thì tôi xin trả lời thành thật đó là việc tôi được truyền và hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp"...

Hồ Văn Em
 
Coc Thay at TV00
 
 
Xem thêm:   Audio   Video   Sách báo   Bài chép
 
Tìm:
>> Advanced Search