Loading the player...
 
 
Coc Thay at TV00
 
 
 Đại Hội Vô Vi - Kỳ 19 - Thanh Tịnh
Giảng bởi : Lương Sĩ Hằng
Ngày : 17-07-2000
Địa danh : Prague, Czech Republic
Trong dịp : Đại hội quốc tế
Downloads : [vid.1][vid.2][vid.3][vid.4][vid.5][vid.6][vid.7][vid.8]
Các file phụ : bìa trước
Lãnh vực : Thiền
 
 
Xem thêm:   Audio   Video   Sách báo   Bài chép
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Nếu quí vị thấy một hình thumbnail nhỏ, hay link "xem video" bấm vào đó để hiển thị khung video player.
(2)Bấm vào nút play của video player để xem. Tất cả tracks của video này hiện ra bên dưới của khung video. Xin kéo cái slider màu đen phía bên phải nếu cần.
(3)Bấm vào các link "vid", hay "vid.1", "vid.2",... bằng nút phải của con chuột và chọn "Save Target As" hay "Save Link As" để tải từng track xuống máy của quý vị.
(4)Phần "Các file phụ" dùng để chứa đựng những file như: hình bìa của một DVD quý vị có thể lấy xuống để in vào dĩa, hay một tài liệu gì đó liên quan đến cuốn video này.
(5)Nếu internet connection của quý vị chậm làm cho video player không "play" liên tục được, xin bấm nút "pause (ngưng)" và đợi một lát, sau khi video được tải đầy đủ xuống máy quý vị, rồi "play" tiếp. Xem trang Hướng dẫn về audio/video player để biết thêm chi tiết.
(6)Bấm link "thu khung video lại" nếu muốn đóng video player. Nếu phần Hướng Dẫn này thiếu sót hay vẫn chưa rõ, xin liên lạc với chúng tôi. Đa tạ.
Tìm:
>> Advanced Search