Coc Thay at TV00
 
 
 Tình Trong Bốn Bể
Tác giả : Lương Sĩ Hằng
Ngày phát hành : 1985
Nơi phát hành : Westminster, California, United States
Phát hành bởi : Nhà In Vô Vi
Downloads : [pdf]
Các file phụ : bìa trước
Lãnh vực : Thiền
Đề tài/Tóm tắt : ..."Bàn về việc tu nó có ích lợi gì?
Xét tận nguồn gốc của nó, ứng phó loại nào hóa thành một khối vật chất, sanh sanh hóa hóa điển quang có đủ màu sắc, để thụ hưởng thiên nhiên. Đất hóa sanh, rồi giải tán bản thể thành đất, và trả lại cho đất. Nhưng đối với điển quang khi về trên thiên không, không trả lại cho thiên không.
Thật sự ta thử hỏi bản thể là một cái ổ hay là một cái nhà cho khí điển dựa nương để Hồn làm việc."
Saigon, ngày 01 tháng 03 năm 1964

ĐỖ THUẦN HẬU
 
 
Xem thêm:   Audio   Video   Sách báo   Bài chép
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Nếu quí vị thấy một hình thumbnail nhỏ, hay link "đọc trên mạng" bấm vào đó để hiển thị khung đọc sách (PDF document viewer).
(2)Phía bên trên của khung đọc sách, có nhiều nút để tải về máy của quí vị, nhảy trang, chọn số trang, phóng đại chữ lớn nhỏ cho vừa đọc, v.v. Ngoài ra cũng có link "pdf", bấm vào đó bằng nút phải của con chuột và chọn "Save Target As" hay "Save Link As" để tải xuống máy. Trên các máy chạy Android (tablets, điện thoại di động), xin dùng các pdf link này để đọc.
(3)Phần "Các file phụ" dùng để chứa đựng những file như: hình bìa sách, hay một tài liệu gì đó liên quan đến cuốn sách này.
(4)Nếu internet connection của quý vị chậm, không đọc ngay được, xin đợi một lát cho đến khi sách được tải về máy đầy đủ.
(5)Bấm link "thu khung đọc lại" nếu muốn đóng khung đọc sách. Nếu phần Hướng Dẫn này thiếu sót hay vẫn chưa rõ, xin liên lạc với chúng tôi. Đa tạ.
Tìm:
>> Advanced Search