Liên hệ :    
Ra đi thương tiếc bùi ngùi
Đất mẹ đau khổ đang trui lửa lò
Bên trên Mẹ đã dặn dò
Thâm tâm ghi nhớ tạo đò con đi
Dù cho sóng gió một khi
Tâm con vẫn giữ vẫn ghi tiến hoài
Thành tâm tự tạo thanh đài
Thương yêu vô tận ngày ngày dựng xây
Chúng con tưởng nhớ hằng ngày
Tình thương Trời Phật chuyển thầy dạy con
Chúng con nguyện giữ lòng son
Thương yêu Cha Mẹ đường mòn khai minh
Phật Trời chuyển hóa chơn tình
Ân ban các giới tự minh lấy lòng.
Lương Sĩ Hằng
--------------------
Huynh Phạm Văn Khanh cung cấp cho thư viện. Không rõ ngày tháng và địa danh xuất xứ. Ai biết xin làm ơn bổ túc.

vovilibrary.net >>refresh...