121. Đi Với Tôi     
  31-05-1981 - Montreal - Item ID: 19810531L2
122. Thức Tâm     
  06-06-1981 - Montreal - Item ID: 19810606L2
123. Câu Chuyện Từ Đáy Lòng Của Một Cô Tiên - Cuốn 1     
  01-10-1981 - Montreal - Item ID: 19811001L1
124. Thực Chất Và Tình Thương     
  18-10-1981 - Montreal - Item ID: 19811018L1
125. Thuyết Pháp Tại Saint Andre - Cuốn 1   
  22-10-1981 - Saint Andre - Item ID: 19811022L1
126. Thuyết Pháp Tại Saint Andre - Cuốn 2   
  22-10-1981 - Saint Andre - Item ID: 19811022L2
127. Dung Điểm Linh Quang     
  25-10-1981 - Montreal - Item ID: 19811025L3
128. Dung Ðiểm Linh Quang (Vấn Đạo)   
  25-10-1981 - Montreal - Item ID: 19811025Q1
129. Amphion les Bains (2)   
  21-11-1981 - Amphion les Bains - Item ID: 19811121L2
130. Amphion les Bains (3)   
  22-11-1981 - Amphion les Bains - Item ID: 19811122L2
131. Amphion les Bains (4) và Paris   
  23-11-1981 - Amphion les Bains - Item ID: 19811123L2
132. Paris (1)   
  24-11-1981 - Paris - Item ID: 19811124L2
133. Paris (2)   
  25-11-1981 - Paris - Item ID: 19811125L2
134. Vấn Ðạo Paris   
  26-11-1981 - Paris - Item ID: 19811126L2
135. Antony & Paris (Buổi Sáng) - Cuốn C   
  28-11-1981 - Paris - Item ID: 19811128Q1
của tổng cộng 452 tài liệu.
  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14   
Master in 1980s
 

Đây là một bộ sưu tập đặc biệt bao gồm nhiều bài giảng quý báu của thiền sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên, trong dạng MP3 audio, do một hành giả tại Pháp thực hiện và đặt tên, và một hành giả khác từ Úc Châu đem vào Thư Viện.

 
 
Hướng dẫn cách dùng
Tìm:
>> Advanced Search