106. Thuyết Pháp tại Amphion - Cuốn 8   
  20-11-1980 - Amphion les Bains - Item ID: 19801120Q8
107. Thuyết Pháp Tại Amphion - Cuốn 9   
  20-11-1980 - Amphion les Bains - Item ID: 19801120Q9
108. Thuyết Pháp Tại Amphion - Cuốn 10   
  20-11-1980 - Amphion les Bains - Item ID: 19801120Q10
109. Tham Dục Của Cơ Tạng - Cuốn 2   
  15-02-1981 - Montreal - Item ID: 19810215L1
110. Tham Dục Của Cơ Tạng - Cuốn 1     
  15-02-1981 - Montreal - Item ID: 19810215L2
111. Dẹp Bỏ Tự Ái     
  29-03-1981 - Montreal - Item ID: 19810329L2
112. Vấn Ðạo   
  29-03-1981 - Montreal - Item ID: 19810329Q1
113. Xả Thân Cầu Đạo     
  05-04-1981 - Montreal - Item ID: 19810405L3
114. Tam Tạng Thỉnh Kinh - Cuốn A     
  12-04-1981 - Montreal - Item ID: 19810412L2
115. Vấn Ðạo   
  12-04-1981 - Montreal - Item ID: 19810412Q1
116. Kiểm Điểm Hành Trình Công phu     
  19-04-1981 - Montreal - Item ID: 19810419L3
117. Hướng Đi     
  26-04-1981 - Montreal - Item ID: 19810426L2
118. Thức Tâm   
  06-05-1981 - Montreal - Item ID: 19810506Q1
119. Quy Tâm - Một Bước Ra Đi Một Dậm Dài   
  10-05-1981 - Montreal - Item ID: 19810510L3
120. Định Luật Sinh Lão Bệnh Tử Khổ     
  24-05-1981 - Montreal - Item ID: 19810524L2
của tổng cộng 452 tài liệu.
  3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13   
Master at TSXD
 

Đây là một bộ sưu tập đặc biệt bao gồm nhiều bài giảng quý báu của thiền sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên, trong dạng MP3 audio, do một hành giả tại Pháp thực hiện và đặt tên, và một hành giả khác từ Úc Châu đem vào Thư Viện.

 
 
Hướng dẫn cách dùng
Tìm:
>> Advanced Search