61. Bính Thìn Mậu Ngọ     
  05-02-1978 - Sài Gòn - Item ID: 19780205L1
62. Tết Mậu Ngọ     
  08-02-1978 - Sài Gòn - Item ID: 19780208L1
63. Muôn Hình Vạn Trạng     
  12-02-1978 - Sài Gòn - Item ID: 19780212L1
64. Lý Trí Bất Chơn     
  19-02-1978 - Sài Gòn - Item ID: 19780219L1
65. Nghiệp Lực Ðáo Ðầu     
  26-02-1978 - Sài Gòn - Item ID: 19780226L1
66. Chơn Tâm Xuất Phát     
  05-03-1978 - Sài Gòn - Item ID: 19780305L1
67. Ngoại Cảnh Tham Sân     
  26-03-1978 - Sài Gòn - Item ID: 19780326L1
68. Chuyển Giải Tâm Thành     
  02-04-1978 - Sài Gòn - Item ID: 19780402L1
69. Vấn Ðạo Về Cha Kim - Cuốn 1     
  13-08-1978 - Sài Gòn - Item ID: 19780813L1
70. Vấn Ðạo Về Cha Kim - Cuốn 2     
  13-08-1978 - Sài Gòn - Item ID: 19780813L2
71. Về Tiểu Sử Ông Tám     
  13-08-1978 - Sài Gòn - Item ID: 19780813Q1
72. Thanh Quang Ðiển Lành - Nhớ Thương Con     
  29-08-1979 - Manila - Item ID: 19790829L2
73. Giác Ngộ Giờ Phút Lâm Chung     
  29-08-1979 - Manila - Item ID: 19790829L3
74. Luận Đạo - Cuốn 1     
  29-12-1979 - Montreal - Item ID: 19791229L1
75. Luận Đạo - Cuốn 2     
  29-12-1979 - Montreal - Item ID: 19791229L2
của tổng cộng 452 tài liệu.
  1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10   
Master in 1980s
 

Đây là một bộ sưu tập đặc biệt bao gồm nhiều bài giảng quý báu của thiền sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên, trong dạng MP3 audio, do một hành giả tại Pháp thực hiện và đặt tên, và một hành giả khác từ Úc Châu đem vào Thư Viện.

 
 
Hướng dẫn cách dùng
Tìm:
>> Advanced Search