46. Điển Khai Thanh Tịnh     
  30-10-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19771030L1
47. Đám Cưới Vô Vi     
  31-10-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19771031L1
48. Y Lý - Cuốn 10     
  02-11-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19771102L1
49. Trăm Hoa Ðua Nở     
  06-11-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19771106L1
50. Y Lý - Cuốn 11     
  09-11-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19771109L1
51. Lý Trời Diễn Tiến     
  13-11-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19771113Q1
52. Nguyên Lý Chưa Thông     
  20-11-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19771120L3
53. Y Lý - Cuốn 12     
  23-11-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19771123L1
54. Từ Bi Khai Mở     
  04-12-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19771204L1
55. Vận Chuyển Cơ Hình     
  18-12-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19771218L1
56. Hồng Ân Ban Rải     
  25-12-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19771225L1
57. Dục Vọng Bất Thành     
  01-01-1978 - Sài Gòn - Item ID: 19780101L1
58. Duyên Tình Tâm Ðạo     
  08-01-1978 - Sài Gòn - Item ID: 19780108L1
59. Tự Hành Chơn Pháp     
  15-01-1978 - Sài Gòn - Item ID: 19780115Q1
60. Bầu Trời Thanh Tịnh     
  29-01-1978 - Sài Gòn - Item ID: 19780129L1
của tổng cộng 452 tài liệu.
  1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10   
Master at TSXD
 

Đây là một bộ sưu tập đặc biệt bao gồm nhiều bài giảng quý báu của thiền sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên, trong dạng MP3 audio, do một hành giả tại Pháp thực hiện và đặt tên, và một hành giả khác từ Úc Châu đem vào Thư Viện.

 
 
Hướng dẫn cách dùng
Tìm:
>> Advanced Search