31. Tự Tiến Giải Minh     
  26-06-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770626L1
32. Hào Quang Chuyển Hóa     
  10-07-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770710L1
33. Ý Đồ Vọng Động     
  24-07-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770724L1
34. Chủ Nhân Tự Giác     
  31-07-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770731L1
35. Nguyên Điển Chung Hình     
  07-08-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770807L1
36. Huyền Cơ Tạo Hóa     
  14-08-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770814L1
37. Vũ Trụ Càn Khôn     
  28-08-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770828L1
38. Duyên Tình Đạo Đạt     
  04-09-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770904L1
39. Tu Không Thấy Tiến     
  11-09-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770911L1
40. Thanh Điển Ban Hành Chánh Giác / Nguyên Lý Vô-Vi     
  18-09-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770918L1
41. Thanh Giải Thân Hình     
  25-09-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770925L1
42. Duyên Kiếp Ðương Hành     
  02-10-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19771002L1
43. Tâm Linh Tự Giác     
  09-10-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19771009L1
44. Thiên Lý Hữu Tình     
  23-10-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19771023L1
45. Y Lý - Cuốn 9     
  26-10-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19771026L1
của tổng cộng 452 tài liệu.
  1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10   
Master in 1980s
 

Đây là một bộ sưu tập đặc biệt bao gồm nhiều bài giảng quý báu của thiền sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên, trong dạng MP3 audio, do một hành giả tại Pháp thực hiện và đặt tên, và một hành giả khác từ Úc Châu đem vào Thư Viện.

 
 
Hướng dẫn cách dùng
Tìm:
>> Advanced Search