16. Giảng Tại Sài Gòn 1974 - Tình Thương     
  03-08-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740803L2
17. Giảng Tại Sài Gòn 1974 - Cuốn 25   
  21-09-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740921L2
18. Tưởng Niệm Phật Ðài - Cuốn 1     
  28-09-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740928L1
19. Quả Báo     
  24-11-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19741124L1
20. Địa Tiên 1     
  24-11-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19741124Q1
21. Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi     
  21-12-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19741221L1
22. Về Gia Đình Và Tình Thương     
  29-03-1975 - Sài Gòn - Item ID: 19750329L2
23. Giảng Tại Sài Gòn 1975 - Cuốn 5     
  30-03-1975 - Sài Gòn - Item ID: 19750330L1
24. Tết Đinh Tỵ     
  19-02-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770219L1
25. Luồng Điển Vô Vi     
  27-02-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770227L1
26. Tiểu Trí & Đại Trí / Giải Cho Chú Ngầu     
  03-03-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770303L2
27. Bà Mẹ Việt Nam     
  20-03-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770320L1
28. Thanh Tịnh     
  24-04-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770424L1
29. Cảm Ứng Tâm Can     
  05-06-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770605L1
30. Nghiệp Lực Giao Hình     
  12-06-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770612L1
của tổng cộng 452 tài liệu.
  1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10   
Master in 1980s
 

Đây là một bộ sưu tập đặc biệt bao gồm nhiều bài giảng quý báu của thiền sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên, trong dạng MP3 audio, do một hành giả tại Pháp thực hiện và đặt tên, và một hành giả khác từ Úc Châu đem vào Thư Viện.

 
 
Hướng dẫn cách dùng
Tìm:
>> Advanced Search