136. Thực Hành Chơn Giác     
  28-01-1982 - Paris - Item ID: 19820128L1
137. Phá Mê Phá Chấp - Cuốn 1     
  11-04-1982 - Montreal - Item ID: 19820411L2
138. Phá Mê Phá Chấp - Cuốn 2   
  11-04-1982 - Montreal - Item ID: 19820411Q1
139. Niềm Tin Trong Khổ     
  24-04-1982 - Montreal - Item ID: 19820424L1
140. Điển Hành Tâm Giải     
  24-10-1982 - Montreal - Item ID: 19821024L2
141. Thiền Giác Thức Tâm     
  31-10-1982 - Montreal - Item ID: 19821031L2
142. Đạo Là Gì?     
  07-11-1982 - Montreal - Item ID: 19821107L1
143. Phúc Đáp Những Nghi Vấn Của TĐ Houston (Miền Tây)   
  12-11-1982 - Houston - Item ID: 19821112L2
144. Đời Đạo Siêu Minh     
  21-11-1982 - Montreal - Item ID: 19821121L3
145. Luận Đàm Amphion - Cuốn 1   
  09-12-1982 - Amphion - Item ID: 19821209Q1
146. Luận Đàm Amphion - Cuốn 2   
  09-12-1982 - Amphion - Item ID: 19821209Q2
147. Luận Đàm Amphion - Cuốn 3   
  09-12-1982 - Amphion - Item ID: 19821209Q3
148. Luận Đàm Amphion - Cuốn 4   
  09-12-1982 - Amphion - Item ID: 19821209Q4
149. Luận Đàm Amphion - Cuốn 5   
  09-12-1982 - Amphion - Item ID: 19821209Q5
150. Luận Đàm Amphion - Cuốn 6   
  09-12-1982 - Amphion - Item ID: 19821209Q6
của tổng cộng 452 tài liệu.
  5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15   
an image
 

Đây là một bộ sưu tập đặc biệt bao gồm nhiều bài giảng quý báu của thiền sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên, trong dạng MP3 audio, do một hành giả tại Pháp thực hiện và đặt tên, và một hành giả khác từ Úc Châu đem vào Thư Viện.

 
 
Hướng dẫn cách dùng
Tìm:
>> Advanced Search