1. Thầy Ðọc "Sấm Tu Hành" Của Đức Ông Tư Ðỗ Thuần Hậu     
  27-01-1973 - Sài Gòn - Item ID: 19730127L2
2. Tân Niên Quí Sửu - Cuốn 1     
  17-02-1973 - Sài Gòn - Item ID: 19730217L1
3. Vạn Sự Khởi Đầu     
  04-08-1973 - Sài Gòn - Item ID: 19730804L1
4. Giảng Tại Sài Gòn 1973 - Cuốn 20   
  04-08-1973 - Sài Gòn - Item ID: 19730804Q1
5. Lòng Tham Con Người     
  10-02-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740210L3
6. Tất Niên Quí Sửu   
  17-02-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740217L1
7. Giảng Tại Sài Gòn: Chơn Như     
  14-04-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740414L2
8. Xôi Vô Vi - Cuốn 1     
  27-04-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740427L1
9. Đại Thừa và Tiểu Thừa - Cuốn 1     
  28-04-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740428L1
10. Giảng Tại Sài Gòn 1974 - Cuốn 20     
  25-05-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740525L2
11. Giảng Tại Việt Nam 1974     
  01-06-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740601L4
12. Vấn Đạo Tại Sài Gòn - 1974     
  01-06-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740601Q1
13. Tâm Đạo     
  15-06-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740615L3
14. Mẫu Ái - Cuốn 179     
  22-06-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740622L1
15. Pháp Là Gì?     
  14-07-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740714L1
của tổng cộng 452 tài liệu.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Master in 1980s
 

Đây là một bộ sưu tập đặc biệt bao gồm nhiều bài giảng quý báu của thiền sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên, trong dạng MP3 audio, do một hành giả tại Pháp thực hiện và đặt tên, và một hành giả khác từ Úc Châu đem vào Thư Viện.

 
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Bấm vào tựa của mỗi tài liệu trong danh mục, nếu có, để xem chi tiết, hay để đọc.
(2)Giải thích các icon:
: đây là một cuốn audio. Bấm vào đó để nghe.
: đây là một cuốn video.
: đây là một cuốn sách (hay đặc san, lá thư).
: đây là một cuốn sách đọc (audio book).
: đây là một ebook (để đọc trên Ipad, Kindle, v.v.).
: bài audio này đang trong quá trình được chép hay duyệt lại, và sẽ được phổ biến khi hoàn tất. Rà con chuột trên icon sẽ hiện lên tên người đóng góp.
: bài chép của mẫu audio này đã được hoàn tất; quý vị có thể bấm vào đó để đọc trực tiếp.
--- Nếu chỉ có : audio này chưa có ai chép. Nếu quý bạn đạo phát tâm chép giúp bài đó, xin làm ơn liên lạc với nhóm thực hiện Thư Viện (theo địa chỉ dưới đây) để đăng ký chép, và giúp tránh tình trạng nhiều bạn đạo chép cùng một bài.
Tìm:
>> Advanced Search