1. Thầy Ðọc "Sấm Tu Hành" Của Đức Ông Tư Ðỗ Thuần Hậu     
  27-01-1973 - Sài Gòn - Item ID: 19730127L2
2. Tân Niên Quí Sửu - Cuốn 1     
  17-02-1973 - Sài Gòn - Item ID: 19730217L1
3. Vạn Sự Khởi Đầu     
  04-08-1973 - Sài Gòn - Item ID: 19730804L1
4. Giảng Tại Sài Gòn 1973 - Cuốn 20   
  04-08-1973 - Sài Gòn - Item ID: 19730804Q1
5. Lòng Tham Con Người     
  10-02-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740210L3
6. Tất Niên Quí Sửu   
  17-02-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740217L1
7. Giảng Tại Sài Gòn: Chơn Như     
  14-04-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740414L2
8. Xôi Vô Vi - Cuốn 1     
  27-04-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740427L1
9. Đại Thừa và Tiểu Thừa - Cuốn 1     
  28-04-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740428L1
10. Giảng Tại Sài Gòn 1974 - Cuốn 20     
  25-05-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740525L2
11. Giảng Tại Việt Nam 1974     
  01-06-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740601L4
12. Vấn Đạo Tại Sài Gòn - 1974     
  01-06-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740601Q1
13. Tâm Đạo     
  15-06-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740615L3
14. Mẫu Ái - Cuốn 179     
  22-06-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740622L1
15. Pháp Là Gì?     
  14-07-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740714L1
của tổng cộng 452 tài liệu.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Master at TSXD
 

Đây là một bộ sưu tập đặc biệt bao gồm nhiều bài giảng quý báu của thiền sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên, trong dạng MP3 audio, do một hành giả tại Pháp thực hiện và đặt tên, và một hành giả khác từ Úc Châu đem vào Thư Viện.

 
 
Mẫu Ái - Cuốn 179
 
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
Tìm:
>> Advanced Search