Trang này đặc biệt dành riêng cho quý hành giả Vô Vi đã thực hành, để triền miên lắng nghe những bài pháp vô giá của Đức Thầy. Mời quý bạn bấm vào một trong những bộ bài giảng dưới đây:

 

Still under construction!

an image
 
 


Tải về máy:
Khóa 1, TV Vĩ Kiên: 49 Chương Tu Đạo Kinh :  [1] [2] [3] [4] [5]
 
Hướng dẫn cách dùng
Tìm:
>> Advanced Search