1. Âm dương hợp nhất  
  Hỏi : Thế nào là âm dương hợp nhất? Tại sao lại có "Phật Ông" như Đức Di Lạc, hay "Phật Bà" như Đức Quan Âm?
  Đáp : (xem cột bên phải)  - [download]
Cho nên Tiên thì còn âm còn dương, còn Phật, qua khỏi Thiên Tiên rồi, âm dương tương hội, thuần âm hay là thuần dương. "Thuần âm" kêu là "Phật Bà", "thuần...
2. Ấn chứng về niệm Bát Chánh  
  Hỏi : Thường thường niệm Bát Chánh vào buổi chiều, thấy nó chạy. Mà ban ngày mở mắt nó cũng chạy, tại sao ?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]
-Vẫn chạy,nó quen rồi! Cho nên cái đó mà nó chạy rồi là hữu ích gì anh biết không? Anh tự kiểm soát anh, mà tà xâm không có mong gì mà nhập vô anh được....
3. Ấn chứng xuất đi trong bản thể  
  Hỏi : Có đêm con nằm ngủ, con ngủ con thấy con đi. Con đi, mới đầu con thấy nhà cửa, mà trời màu xanh, mà xanh như chiều tối. Con thấy nhà cửa...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Bởi vì con đi ở trong cái bầu trời ở đây nè, trong cái cơ thể này nè. Nó cũng có tứ hải, có đầy đủ hết trọi. Con thấy như cái cảnh ở bên ngoài,...
4. Bề trên hướng độ qua người tu  
  Hỏi : Con công phu, dạy lục căn lục trần niệm Phật, con thấy có cái vườn lớn lắm, thấy người ta đang niệm Phật, thấy Thầy đến, có phải...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]
- Có! Thầy luôn luôn ở bên chứ không có ở đâu đâu! Cho nên khi mà Thầy nói rằng: con cứ việc nói cho họ nghe đi. Ở Washington là con có khả năng giúp...
5. Bị tà nhập phía sau thận - niệm Phật để tự chủ  
  Hỏi : Có một ông con kêu bằng Thầy, con chóng mặt, tỉnh lại con ôm Thầy khóc, Thầy lể cho con ba cái đau nhói ...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]
-Chị thấy không? Cái tà nó nhập đàng sau cái thận. Nó nhập, nhập chỗ đó. Một là ở đây, hai là ở đó, mà nếu mà không có lể thì nó không có ra được.
-Sáng...
6. Bộ đầu bị đau  
  Hỏi : Bộ đầu bị đau, không thở được ...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]
Cái đó là chị ăn đồ nóng rồi! Trong mình bị nhiệt rồi! Phải ăn cái gì, ăn nấu đồ mát uống cho nó đi tiểu đi. Ăn đồ chiên, đồ nướng nó bị cái...
7. Bộ đầu mở  
  Hỏi : Con tu được ba tháng, chứng nghiệm rất nhiều như trong sách của Hoàn Nguyên viết. Bộ đầu của con mở theo hình chữ V, rất rộng, đau, nghe...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]
Cái đó rút chứ. Rút một thời gian nữa, mà nó tập trung quy về trung ương rồi sẽ, nó sẽ nghe một cái cắt và nhức nữa.
Đó! Thì lúc đó cái chuyện...
8. Cầu mong khi hành thiền là loạn  
  Hỏi : Thiền có cần cầu mong thấy cảnh đẹp?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]
Không phải cầu! Không phải cầu! Chị phải trở về trình độ sẵn có của chính mình. Nhiên hậu mình mới tiến tới giai đoạn đó. Còn chưa trở về trình...
9. Chưởng hưởng thanh khí – Dời phàm tâm lên chơn tâm – Hòa với điển giới  
  Hỏi : Kính nhờ Thầy giải đáp cái pháp Chưởng Hưởng Thanh Khí vào buổi sáng...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
“Chưởng Hưởng Thanh Khí” là những người tu cảm thấy cái đầu nhẹ, và dụng ý niệm Phật mới chuyển được cái khí đó. Cái ý chúng ta tập trung ngay...
10. Công dụng ấn Tam Muội  
  Hỏi : Thưa ông Tám cái công dụng của ấn tam muội là thế nào?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Công dụng của ấn tam muội nó cũng như là một cái phép để chuyển hóa toàn thân và ngăn ngừa tất cả những sự ngoại xâm trong lúc nó thiền. Cái đó...
 
của tổng cộng 105 Câu vấn đáp (được phổ biến) theo thứ tự của phần Tựa.
[1] 2 3 4 5 6 7 8   
Master at TSXD
 
 
 
Âm dương hợp nhất
 
Hỏi : Thế nào là âm dương hợp nhất? Tại sao lại có "Phật Ông" như Đức Di Lạc, hay "Phật Bà" như Đức Quan Âm?
Đáp :
download [mp3]
 
Cho nên Tiên thì còn âm còn dương, còn Phật, qua khỏi Thiên Tiên rồi, âm dương tương hội, thuần âm hay là thuần dương. "Thuần âm" kêu là "Phật Bà", "thuần dương" kêu là "Ông Phật". Nhưng cái đó cũng không phải chánh nữa! Đi tới Đại Từ Bi, Hắc Bì Phật, Đại Thiên Tôn, quy nhất, là vô hình vô tướng. Không Ông cũng không Bà. Nó là ở trong Thức Bình Đẳng tương giao, quy Không, đại định. Cho nên con đường đi dài đăng đẳng! Các bạn còn ở trong âm dương, còn ở trong luật Hồn Vía. Làm tới Tiên đi nữa; Ông Tiên đi trước mà Bà Tiên phải đi đằng sau, cũng có âm có dương, nó mới giữ được cái luật hóa độ quần sanh, cảm động lòng người. Con người thì phải có vợ có chồng. Đó! Nó mới có cơ hội cảm động để thức tâm. Còn tu tới Phật là quy nhứt rồi, không còn nữa; mà nó đi tới vô hình vô tướng. Cho nên người thế gian tu xuất hồn ra thấy: mới nhắm mắt đó, tôi thấy một ông Phật rất tươi đẹp, một chập biến thành con quỷ! Chính tôi còn quỷ tâm quỷ tánh! Mà tôi định rồi, tôi thấy ông Phật hiện ra. Lúc đó tôi mới thấy rằng tôi thiếu thanh tịnh, và cố gắng tu nữa, thì lúc đó đức Phật mới cho tôi ăn cây trái tốt tươi ở bên trên. Tôi về tôi thấy rằng tôi được tăng phước thọ, mặt mày được tươi tắn, và không còn sự lo âu nữa.
Cho nên những người xuất hồn đã kiểm chứng rất nhiều, và thấy rõ: tôi mới vừa thấy ông Phật, lại biến thành con quỷ: chính ta còn trược, chưa thanh! Cho nên phải cố gắng tu.
Cho nên cái giáo huấn ở bên trên... khi các bạn ngồi, đang thấy sáng, rồi một chập thấy mất, rồi một chập thấy nặng... Đó, các bạn phải ăn năn. Vì sự lo âu ở bên trong quá nhiều, sự động loạn quá nhiều, làm cho ô trược cái Minh Cảnh Đài, thành ra không thấy rõ. Cho nên cố gắng buông bỏ tất cả những gì trong nội tâm chúng ta trong lúc thiền định. Nay quên một chút, mai quên một chút, nó sẽ đi tới chổ sáng suốt, trở về quê xưa chốn cũ của chúng ta.

 
--- oOo ---
 
 
Hướng dẫn cách dùng
 
Ghi Chú:

Trang Vấn Đáp này đang được cập nhật thường xuyên. Mọi ý kiến đóng góp, yêu cầu, hay thắc mắc, xin thư về chúng tôi qua địa chỉ info@vovilibrary.net. Đa tạ.

Tìm:
>> Advanced Search