Pháp tu này không có sư phụ và đệ tử, chỉ có người đi trước hướng dẫn, dìu dắt, hay chia xẻ với người đi sau. Hai trong những người đi trước đó - những bậc thầy khả kính trên đường tu theo Pháp Lý Vô Vi - là Đức Tổ Sư Đỗ Thuần HậuThiền Sư Lương Sĩ Hằng. Lúc sinh thời, hai vị này còn có nhắc đến Đức Cao Minh Thiền Sư và 'Thầy Hai'. Ngoài ra cộng đồng Vô Vi cũng có những bạn bè đồng tu, mà việc gặp gỡ để trao đổi học hỏi sẽ tùy ở duyên tu học của mỗi hành giả. (*)

Xin bấm [Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu] hay [Thiền Sư Lương Sĩ Hằng] để đọc thêm.


Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu - Vài hình ảnh hiếm quý
 
>> Hi-res version (để tải về)
Hình "gốc" nhất mà chúng ta có, chụp vào khoảng năm 1947, tức lúc Tổ Sư khoảng 64 tuổi. Tấm hình này được tìm thấy trong một ngăn tủ tại tư gia của Thầy Hai ở Sa Đéc vào tháng 10 năm 2014.
 
 

(XIN LƯU Ý: Bộ hình ảnh này về Đức Tổ Sư đang được xây dựng. Nếu quý bạn đạo có thể giúp tài liệu hay ý kiến, hay chỉnh sửa các hình ảnh cho rõ ràng hơn, xin làm ơn liên lạc về info@vovilibrary.net. Đa tạ.)


 
-------- oOo ---------

(*)  Vì quý trọng hạnh tu và trình độ thanh nhẹ của những vị nầy mà người đi sau thường tôn là Đức Tổ Sư, hay Đức Thầy, hay Thiền Sư - những danh hiệu mà chính những vị đó không bao giờ tự xưng hay nhận.

 
Các bạn phải nhớ khoa này Vô Vi
Từ đây Pháp Lý gắng ghi
Pháp môn rành rẽ Di Đà truyền khoa
Môn nào môn nấy có khoa
Bạn đừng lầm tưởng chung khoa lạc đường!
Đỗ Thuần Hậu
 
 
an image
Tìm: