Thư Viện là nơi thâu thập, bảo tồn, và phổ biến các tài liệu căn bản của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp và những lời giảng quý báu của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu và Thiền Sư Lương Sĩ Hằng.

Một đoạn video mới đây
Loading the player...
(Đại Hội Vô Vi - Kỳ 19 - Thanh Tịnh)
 
Vài bài chép mới
Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - 12B
Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - 6A
Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - 5B
Khoá Học KINH A DI ĐÀ - Thay Lời Tựa
Khóa Học Kinh A Di Đà - 10
Khóa Học Kinh A Di Đà - 9
  ... để xem thêm >>
Đặc San

... xem thêm ở Trang Thơ >>

 
Vấn Đáp Tu Học
Hỏi : Con đầu của con bị câm và điếc, còn nhỏ, chưa ý thức về vấn đề tu hành, thì làm sao mình hướng dẫn cho nó?
Đáp :
-Cái đó là cha mẹ phải thiền, mà cha mẹ mới thấy đó: Con nó xuống đây là nó đem cái ân phước cho cha mẹ sửa tâm, phải quý...

... xem thêm trong Thư Viện Vấn Đáp >>

Một số bài giảng hay đàm đạo bằng tiếng Trung Hoa của thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Những thư đi thư lại trên đường hoằng pháp của thiền sư Lương Sĩ Hằng và bạn đồng hành.
Một bộ sưu tập bài giảng MP3 audio với chất lượng âm thanh cao.
Sydney     Sài Gòn     Paris     New York     Los Angeles
Tìm: